Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / Woordenschat dingen beschrijven in het Engels

Woordenschat dingen beschrijven in het Engels

Hoe beschrijf je dingen, dieren of personen in het Engels? Hieronder een woordenschatlijst en oefeningen!

active actief
adequate voldoende
amazing verbazend
artificial kunstmatig
awesome geweldig
awful vreselijk
bad slecht
characteristic kenmerk
complicated ingewikkeld
correct correct
difficult moeilijk
dull saai
easy makkelijk
effective doeltreffend
exact nauwkeurig
excellent uitstekend
extreme extreem
familiar bekend
good goed
great geweldig
ideal ideaal
impressive indrukwekkend
interesting interessant
light licht
magnificent prachtig
modern modern
new nieuw
normal normaal
obvious duidelijk
ordinary gewoontjes
original origineel
perfect perfect
pleasant aangenaam
practicalpraktisch
precise nauwkeurig
proper fatsoenlijk
pure puur
real echt
ridiculous belachelijk
right correct
rough ruw
safe veilig
simple eenvoudig
special speciaal
strange eigenaardig
terrible verschrikkelijk
useful bruikbaar
vulnerable kwetsbaar

Ken jij het Nederlandse woord in het Engels?

Hoe werkt de oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist: er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: gebruik geen hoofdletter

Start oefening hier:
useful (bruikbaar)
safe (veilig)
normal (normaal)
dull (saai)
familiar (bekend)

Woordenschat dingen beschrijven in het Engels
2.5 (50%) 4 votes
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text