Taking too long? Close loading screen.

Geloof

abbey abdij
being bestaan
belief geloof
to believe geloven
bible bijbel
bishop bisschop
to bury begraven
cathedral kathedraal
Catholic katholiek
Christ Christus
Christian christelijk
Christianity christendom
Christmas kerstmis
church kerk
devil duivel
to exist bestaan
faith geloof
fault schuld of fout
freedom vrijheid
god god
heaven hemel
hell hel
honour eer
holy heilig
imam imam
Islam islam
Islamic islamitisch
Jesus Jezus
jew jood
jewish joods
Koran Koran
moral moreel
mosque moskee
Muslim moslim
pope paus
To predict voorspellen
To pray bidden
prayer gebed
priest priester
rabbi rabbijn
religion religie
religious religieus
sin zonde
spirit geest
synagogue synagoge
temple tempel
worship aanbidding

Ken jij alle woorden? Doe de test!

Hoe werkt de oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist: er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: hoofdlettergevoelig

Start oefening hier:
church (kerk)
mosque (moskee)
abbey (abdij)
sin (zonde)
priest (priester)
holy (heilig)

Geloof
4 (80%) 1 vote
image_pdfimage_print
It is main inner container footer text