Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / Woordenschat hoeveelheid aanduiden

Woordenschat hoeveelheid aanduiden

image_pdfimage_print

Hoe kan je een hoeveelheid aanduiden in het Engels? Wil je beleg of vis bestellen in de winkel? Ga je koken met een Engels recept? Dit zal geen probleem meer vormen na het bestuderen van onderstaande woordenschat.

Woordenschat Engels Nederlands

all alles
altogether in totaal
almost bijna
amount hoeveelheid
any enige
bit beetje
both beide
centimetre centimeter
complete volledig
double dubbel
dozen dozijn
empty leeg
enough voldoende
entire geheel
everything alles
few weinig
fullvol
gramgram
insufficientonvoldoende
kilogram kilogram
kilometre kilometer
less minder
litre liter
little weinig
many veel
maximum maximum
metremeter
milemijl
milligram milligram
millimetre millimeter
minimum minimum
moremeer
nothing niets
number nummer
only enkel
partdeel
piecestuk
poundpond
quantity hoeveelheid
scales weegschaal
several meerdere
sizemaat
tonne ton
volume omvang
whole heel

Werkwoorden hoeveelheid omschrijven

to addtoevoegen
to count tellen
to decrease verminderen
to increase vermeerderen
to weigh wegen

 

Oefening woordenschat hoeveelheden

Trivia oefening

Vertaal "weegschaal"

Vertaal "onvoldoende"

Vertaal "dubbel"

Vertaal "liter"

Vertaal "in totaal"

Vertaal "hoeveelheid"

Vertaal "vermeerderen"

Vul het juiste woord in

Hoe werkt de oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist: er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: hoofdlettergevoelig

Start oefening hier:
to add (toevoegen)
enough (voldoende)
both (beide)
scales (weegschaal)
insufficient (onvoldoende)

Overzicht andere woordenlijsten

Leer nog meer bij dankzij onze andere woordenlijsten Engels-Nederlands:

Handige basiswoordenschat

·  Cijfers

·  Dagen, maanden, seizoenen in het Engels

·  Dieren

·  Dingen beschrijven

·  Tijd aanduiden

Vrije tijd

·  Hobby’s

·  Kledij

·  Relatie en liefde

·  Sport

·  Woordenschat Computer

Eten & drinken

·  Eten en drinken

·  Fruit en groenten

Reizen & klimaat

·         Reizen

·         De weg vragen

·         Landen

·         Klimaat en weer

·         Nationaliteiten

·         Verkeer

Lichaam & gezondheid

·  Bewegen

·  Gevoelens

·  Karakter

·  Lichaamsdelen

·  Uiterlijke kenmerken

·  Ziekenhuis

·  Ziekte en dood

Zakelijk Engels

·  Beroepen

·  Kopen en verkopen

·  Landbouw

·  Werk

·  Economie

·  Schoonmaak

Wonen

·         Huis appartement

·         Interieur

·         Stad en dorp

·         Keuken

Familie & geloof

·  Familie

·  Geloof

Overheid, wet & criminaliteit

·  Criminaliteit

·  Politiek

·  Oorlog terrorisme

·  Overheid

·  Rechtbank en wet

Woordenschat hoeveelheid aanduiden
4.5 (90%) 2 votes
(Visited 4,347 times, 9 visits today)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text