Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / Woordenschat overheid

Woordenschat overheid

Hieronder vind je:

  • lijst woordenschat
  • oefeningen

Woordenschat Engels Nederlands overheid

Administration overheid
Administrative administratief
Aid hulp
Allowance uitkering
Assistance assistentie
Benefit voordeel
Board bestuur
chairman voorzitter
chairwoman voorzitser
civil servant ambtenaar
control controle
fire brigade brandweer
inspector inspecteur
library bibliotheek
mayor burgemeester
official ambtenaar
pension pensioen
permit vergunning
population bevolking
post office postkantoor
procedure procedure
registration inschrijving
society maatschappij
support ondersteuning
tax belasting

Oefeningen woordenschat overheid

Hoe werkt de oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist: er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: gebruik geen hoofdletters wanneer dit niet nodig is, de oefening is hoofdlettergevoelig.

Start oefening hier:
post office (postkantoor)
permit(vergunning)
pension (pensioen)
fire brigade (brandweer)
administration (overheid)

Woordenschat overheid
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text