Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / Woordenschat rechtbank en wet

Woordenschat rechtbank en wet

Woordenschat Engels Nederlands Rechtbank en wet

act verordening
bill wetsvoorstel
case zaak
charge aanklacht
claim eis
code wetboek
company lawyer bedrijfsjurist
constitution grondwet
contract overeenkomst
conviction veroordeling
court rechtbank
crimemisdrijf
defendant verdedigende partij
evidence bewijs
fine geldboete
guiltyschuldig
imprisonment gevangenisstraf
innocent onschuldig
judge rechter
judgement uitspraak
jurisdiction rechtspraak
jury jury
justice rechtvaardigheid
law wet
lawyer advocaat
legal wettelijk
legislation wet
liable aansprakelijk
offence overtreding
penalty straf
proof bewijs
punishment straf
rule regel
sentence uitspraak
sollicitor notaris
suspect verdachte
trial proces
tribunal tribunaal
verdict uitspraak
violation overtreding
witness getuige

Werkwoorden woordenschat

to abolish afschaffen
to accuse beschuldigen
to appeal in beroep gaan
to commit plegen
to condemn veroordelen
to confess bekennen
to deny ontkennen
to plead pleiten
to prove bewijzen
to sentence uitspreken
to sue voor de rechtbank dagen
to testify getuigen

Oefeningen woordenschat rechtbank

Hoe werkt de oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist: er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: gebruik geen hoofdletters wanneer dit niet nodig is, de oefening is hoofdlettergevoelig.

Start oefening hier:
lawyer (advocaat)
violation (overtreding)
suspect (verdachte)
to appeal (in beroep gaan)
witness (getuige)

Woordenschat rechtbank en wet
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text