Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst voor beginners B

Woordenlijst voor beginners B

Woordenlijst voor beginners B

baby-sister kleine zusje
babysitting oppassen
back terug
back rug
back rug
back home weer thuis
back in hier: in het jaar
back in 2008 (terug) in 2008
background achtergrond
backpack rugtas / rugzak
backpack rugtas
backpack rugzak
bad erg
bad erg graag
bad slecht
bad luck pech
bag tas
bake bakken
baked beans witte bonen in tomatensaus
baker's bakkerij / bakker
bakery bakkerij
balloons ballonnen
band / group band / muziekband
bandage verband
bang knal
bank account bankrekening
bar reep
bar reep
barely amper / nauwelijks
bargain koopje
barn schuur voor dieren
barrel vat / ton
base bodem
based on op basis van
basement kelder
basically eigenlijk
basket mand
bat vleermuis
bathe baden
bathing cap badmuts
bathing suit badpak
bathtub badkuip
battery accu
battle strijden
battlefield slagveld
be a shame jammer zijn / spijtig
be bound to zullen vast en zeker
be lucky geluk hebben
be short of tekortkomen
be worth waard zijn
beach strand
beach strand
beach strand
beach strand
beachwear / swimwear strandkleding
beak snavel
beam balk
bean boon
beanbag chair zitzak
beanie muts
beard baard
beat verslaan
beat verslaan
beautiful mooi
beautiful mooi
beautiful mooi
because omdat
because omdat
because omdat want
because of vanwege
become worden
become – became – become worden – werd – geworden
before eerder
before voor
before voor
before eerder
before voor
before voor
behave gedragen
behaviour gedrag
behaviour gedrag
behind achter
Belgian Belgisch
believe geloven
belong to zijn van
below onder
belt band
belt riem
bend down bukken
benefit voordeel
benefit voordeel
besides trouwens
best-before date houdbaarheidsdatum
beyond verder dan
beyond na / voorbij
big groot
big groot
bigger groter
bike fiets
bike fiets
bike fiets
bill rekening
billion miljard
billion miljard
binder map
biodegradable biologisch afbreekbaar
biology biologie
biology biologie
biology biologie
biology biologie
biology biologie
biology biologie
bird vogel
bird vogel
bird vogel
birthday verjaardag
birthday verjaardag
birthday verjaardag
birthday verjaardag
bit deel / gedeelte
bite hap
bite and growl bijten en grommen
black zwart
black zwart
black zwart
black hair zwart haar
blanket deken
blaze vuurzee
blazer colbertjasje
blow snuiten
blow snuiten
blow – blew – blown blazen – blies – geblazen
blow out uitblazen
blow up opblazen
blue blauw
blue blauw
blue blauw
blues bluesmuziek
blush blozen
board plank
board instappen
board instappen
board bord
board game bordspel
board game bordspel
boat boot
bodily lichamelijke
boil koken
bone bot
book boek
book boek
book boeken
book / books boek / boeken
bookcase boekenkast
bookcase boekenkast
bookshop boekenwinkel
bookshop boekenwinkel
boot laars
boots laarzen
border grens
bored verveeld
boring saai
boring saai
boring saai
boring saai
boring saai
boring / dull / tedious saai
born geboren
born geboren
borrow lenen
bossy bazig
both allebei
both allebei
bother storen
bottle fles
bottle fles
bottle fles
bottle fles
bottom bodem
bottom of the road einde van de weg
bought kocht
bowl kom
box doos
box doos
box of doos
box office loket waar je kaartjes koopt
boy jongen
boyfriend vriend
boyfriend vriendje
bra BH
bracelet armband
braces beugel
braid vlechten
brains hersenen
brand merk
brand merk
brand merk
brave dapper moedig
brave dapper
brave dapper
brave dapper
break pauze
break pauze
break pauze
break korte vakantie
break a record een record breken
breakfast ontbijt
breakfast ontbijt
breakfast ontbijt
breast borst
breath adem
breathe ademen / ademhalen
brick baksteen
brick baksteen
bride bruid
bridge brug
bridge brug
bright helder / fris van kleur / stralend
bright vrolijk / fel (kleur)
bright fel
brighten up opvrolijken
brightly coloured felgekleurd
brilliant geweldig
brilliant fantastisch
bring meebrengen
bring – brought – brought brengen – bracht – gebracht
broadcast uitzending
broadcast – broadcast – broadcast uitzenden – zonden uit – uitgezonden
broken gebroken
broken kapot
broken arm gebroken arm
broth bouillon
brother broer
brother broer
brown bruin
brown bruin
brown eyes bruine ogen
browse snuffelen op / snuffelen / rondneuzen
bruises kneuzingen
brush borstel
brush borstelen
bubble luchtbel
bubble bel
bubble gum klapkauwgom / kauwgom
bucket emmer
bucket emmer
build bouwen
build – built – built bouwen – bouwde – gebouwd
build up opbouwen
build up opbouwen
building gebouw
building gebouw
building gebouw
building gebouw
building gebouw
built bouwde / gebouwd
bullet-proof vest kogelvrij vest
bump into botsen met / tegenkomen
bump into botsen tegen
bunch of friends groepje vrienden
bunk bed stapelbed
burger hamburger
burgle inbreken bij
bury begraven
bush struik
busted betrapt
busy druk
busy druk
busy druk
busy druk
busy druk
but maar
buttocks achterwerk
button knop
button knop
buy kopen
buzz gezellige drukte
by accident per ongeluk
by inviting door uit te nodigen
by the way trouwens
by the way / incidentally trouwens
bye tot ziens
Woordenlijst voor beginners B
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text