Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners D

Woordenlijst beginners D

Woordenlijst beginners D

dad pap
daft gek
daily iedere dag
daily newspaper dagblad
dairy product zuivelproduct
damage schade
damage schade
damaged beschadigd
dancing dansen
danger gevaar
danger gevaar
dangerous gevaarlijk
dangerous gevaarlijk
dangerous gevaarlijk
dangerous gevaarlijk
dangerous gevaarlijk
dark donker
dark blue donkerblauw
darling schat
date afspraak
date een afspraakje hebben
date datum
date datum
date of birth geboortedatum
date of birth geboortedatum
daughter dochter
daughter dochter
Days of the Week Dagen van de week
Days of the week Dagen van de week
daytime overdag
dazed verdoofd (door klap)
dead dood
deadly dodelijk
deaf doof
Dear Beste / Geachte
death dood / de dood
death trap levensgevaarlijke plek
December december
December december
decent fatsoenlijk
decide beslissen
decide beslissen
decide beslissen
decide besluiten
decipher ontcijferen
decision beslissing
decorate inrichten / versieren
defeat verslaan
definitely vast en zeker
definitely definitief
definitely zeker
definitely / absolutely beslist / zeker weten
definitely / certainly zeker
deformed misvormd
degree graad
delete wissen / verwijderen
delicious lekker
delicious heerlijk
delighted heel blij / erg blij
deliver afleveren / bezorgen
delivery verzendkosten
delivery levering
depart vertrekken
department afdeling
department afdeling
department store warenhuis
depend on afhangen van
describe beschrijven
description beschrijving
description beschrijving
design ontwerpen
design ontwerp
desk bureau
desk bureau
desk balie
desk bureau
desk bureau
desperate wanhopig
desperate wanhopig
despite ondanks
details gegevens
detective agency detectivebureau
develop ontwikkelen
develop ontstaan
develop ontwikkelen
development ontwikkeling
dial kiezen
diary dagboek
diary agenda
diary dagboek
die doodgaan / sterven
die doodgaan
diet dieet / eetpatroon
difference verschil
difference verschil
difference verschil
different verschillende
different verschillende / andere
different anders
different andere
difficult moeilijk
difficult moeilijk
difficult moeilijk
difficult moeilijk / moeilijke
difficult moeilijk
difficult moeilijk
difficult moeilijk
difficulty moeilijkheid
dinner avondeten
dinner diner
direction richting
direction richting
direction richting
directions richtingaanwijzingen
directions routebeschrijving
director regisseur
dirt viezigheid
dirty vies
disability handicap
disability handicap
disabled invalide
disabled invalide / mindervalide
disabled gehandicapt
disabled gehandicapt
disappear / vanish verdwijnen
disappointed. teleurgesteld
disaster ramp
disaster ramp
discharge ontslaan
disciplined gedisciplineerd
disco disco
discount korting
discount korting
discount korting
discount korting
discouraged ontmoedigd
discover ontdekken
discover ontdekken
discovery ontdekking
disgusting walgelijk
disgusting vies / niet lekker
dish maaltijd / gerecht
dish gerecht / maaltijd
display show
display beeld
distance afstand
distance afstand
distract afleiden
disturb storen
diver duiker
divide up verdelen
diving goggles duikbril
divorced gescheiden
divorced gescheiden
DIY doe-het-zelf
DIY doe-het-zelf
Do you play too? Speel jij ook?
dock ligplaats
dog hond
dog hond
dog sled hondenslee
dolphin dolfijn
dolphin dolfijn
domain ruimte
don’t mind niet erg vinden
don’t worry maak je geen zorgen
done klaar
don't care niet kunnen schelen
Don't worry Maak je geen zorgen
door deur
doorstep drempel
doorstep stoep
double verdubbelen
down the road verderop in de straat / verder
downside nadeel
downstairs beneden
downstairs beneden
dragon draak
dragon draak
dragon’s lair hol van de draak
drama toneel
drama lesson toneelles
draw attention to aandacht vragen voor
draw pictures / draw tekeningen maken / tekenen
drawer lade
drawers laden
drawing tekenen
dream dromen
dream droom
dreams dromen
dress jurk
dress jurk
dress up verkleden
dressed aangekleed
dresser ladekast
drive aandrijving
drive – drove – driven rijden – reed – gereden
driver chauffeur
driver chauffeur
driver chauffeur
driving test rijexamen
drove reed
drum kit drumstel
dubbed opnieuw ingesproken / gesproken / ingesproken
duck eend
due verwachte aankomsttijd
due to als gevolg van
due to / because of vanwege / door
dull / boring saai
duration duur
during tijdens
during tijdens
Dutch Nederlands
Dutch Nederlands
duty plicht
Woordenlijst beginners D
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text