Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners H

Woordenlijst beginners H

Woordenlijst beginners H

habit gewoonte
half price voor de helft
half-brother halfbroer
hammer hamer
hamster hamster
hand hand
hand out leaflets folders uitdelen
handbrake handrem
handkerchief zakdoek
handle aankunnen
hand-painted handgeschilderd
handsome knap
handsome knap (jongen)
hanging out tijd doorbrengen
happen gebeuren
happen gebeuren
happen gebeuren
happy blij / gelukkig
happy blij gelukkig
harbour haven
hard / difficult moeilijk
harsh streng / strenge
hatch luik
have a look even kijken / kijk eens
have a sweet tooth een zoetekauw zijn
have to moeten
He is on the phone. Hij is aan de telefoon.
He saved the enchanted chest. Hij redde de betoverde kist.
He’s cleaning up. Hij is aan het opruimen.
head hoofd
head hoofd kop
headache hoofdpijn
headmaster directeur van een school
headphones koptelefoon
headset koptelefoon
health insurance card verzekeringspas / verzekeringspasje
healthy gezond
healthy gezond
heart attack hartaanval
heated verwarmde
heavy zwaar
heavy zwaar
heavy zwaar
heavy zwaar
height hoogte / lengte
helmet (val)helm
helmet helm
helmet helm
helpful behulpzaam
helpful nuttig / handig
her haar
here hier
hero held
hero held
hero held
hero held
hide verstoppen
hide verstoppen
hide – hid – hidden verstoppen – verstopte – verstopt
high school middelbare school
high school middelbare school (in Amerika) / middelbare school
high street hoofdstraat
highlight hoogtepunt
highlighter markeerstift
hiking wandelen
hilarious hilarisch / heel grappig
hilarious zeer komisch / zeer komische
hillside heuvelhelling
hippopotamus nijlpaard
hippopotamus nijlpaard
his zijn
history geschiedenis
history geschiedenis
history geschiedenis
history geschiedenis
history geschiedenis
history geschiedenis
hit raken
hit aanrijden
hit geraakt
hold vasthouden
hold down ingedrukt houden / indrukken
hold up omhoog houden
hole gat
hole gat
holiday vakantie
holiday vakantie
holiday vakantie
holiday vakantie
homeless dakloos
homeless dakloos
homework huiswerk
homework huiswerk
homework huiswerk
homework diary agenda
honest eerlijk
honest eerlijk
honey lieverd
honey liefje
honey honing
honour eer
hoop ring
hooter toeter
hop off uitstappen
hop on instappen
horrible afschuwelijk
horrible afschuwelijk
horrible afschuwelijk
horrible afschuwelijk
horrible / terrible verschrikkelijk
horrific gruwelijk / gruwelijke
horse paard
horse paard
horse paard
horse riding paardrijden
horse riding paardrijden
horse riding paardrijden
horse-riding paardrijden
horses paarden
hospital ziekenhuis
hospital ziekenhuis
host presenteren
hot heet
hot heet
hour uur
hour uur
hour uur
hours uren
house huis
household chores huishoudelijke klusjes
how hoe
how hoe
how much hoeveel
how much hoeveel
How was the journey? Hoe was de reis?
How will you change your room? Hoe ga jij je kamer veranderen?
hug omhelzen / knuffelen
hug knuffel
huge heel groot / enorm
huge enorm
huge enorm
huge enorm
huge / enormous enorm
human beings mensen
human hair mensenhaar
humans mensen
hundreds of honderden
hungry hongerig
hurt gewond
hurt pijn doen
hurt pijn doen
hurt feelings / hurt someone's feelings kwetsen
husband man / echtgenoot
hypnotized gehypnotiseerd
Woordenlijst beginners H
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text