Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners M

Woordenlijst beginners M

mad gek
mad about gek op
made of gemaakt van
magazine tijdschrift
magazine tijdschrift
magazine tijdschrift
magical betoverend
magnificent magnifiek / geweldig
mail post
main belangrijkste / grootste
main belangrijkste / belangrijkst
main entrance hoofdingang
main hall grote zaal
main headlines belangrijkste krantenkoppen
maintain in stand houden / onderhouden
maintenance work onderhoudswerk
major belangrijk
major groot / belangrijk
make a call bellen
make a wish doe een wens
make an effort moeite doen
make money geld verdienen / verdienen geld
make sense klinken logisch / logisch klinken
make sure ervoor zorgen / er voor zorgen
make up verzinnen
make-believe verzonnen
male mannelijk
male mannelijk / mannelijke
mall winkelcentrum
mall / shopping centre winkelcentrum
mammal zoogdier
mankind de mensheid
many veel
many veel
map plattegrond
map plattegrond
March maart
March maart
mark cijfer
mark markeren / aangeven
market markt
market markt
market research marktonderzoek
married getrouwd
married getrouwd
married getrouwd
marry trouwen
martial art vechtsport
mash aardappelpuree
mask masker
mask duikbril
match koppelen
match wedstrijd
match wedstrijd
match wedstrijd
match wedstrijd
match wedstrijd
match wedstrijd
mate vriend
material materiaal / stof
maths wiskunde
maths wiskunde
maths wiskunde
maths wiskunde
maths wiskunde
maths wiskunde
maths / mathematics wiskunde
maths teacher wiskundeleraar
matter ertoe doen
mature volwassen
May mei
May mei
maybe misschien
maybe misschien
maybe misschien
meal maaltijd
meal maaltijd
mean bedoelen
mean betekenen
mean gemeen
meanwhile in de tussentijd
measure meten / opmeten
measure opmeten
measures maatregelen
meat vlees
meat pie vleespasteitje
meat pie vleespastei
medal medaille
medical condition medische conditie
medicine medicijn / medicijnen
medicine medicijnen
meeting gesprek
meeting bijeenkomst
member lid
member lid
member of staff / staff member medewerker
memorial gedenkteken
memories herinneringen
memory geheugen
men and women mannen en vrouwen
menswear herenkleding
mention spreken over / melden
mess troep
mess rommel
mess rotzooi
mess troep zooi
mess up verknoeien
message bericht
message bericht / boodschap
message boodschap
message bericht
message bericht
message bericht
message bericht
metal metaal
mice muizen
middle midden
middle of the night midden in de nacht
midnight 12 uur ’s nachts
might zou kunnen
mile mijl
millionaire miljonair
mind het erg vinden
mind the gap denk om het gat
minor injury lichte verwonding
minute minuut
minute minuut
minute minuut
minute minuut
mirror spiegel
miserable slecht
miss juffrouw
mistake fout
mistake vergissing
mistakes fouten
mistreat mishandelen
mobile phone mobiele telefoon
mobile phone mobiele telefoon
modify aanpassen
Monday maandag
Monday maandag
money geld
money geld
monkey aap / chimpansee
monkey aap
monkey aap
month maand
Months Maanden
moon maan
more or less min of meer
more slowly langzamer
more slowly langzamer
more slowly langzamer
mosque moskee
mosque moskee
most meeste
most de meeste
most de meeste
most important belangrijkste
most popular meest populaire
mostly in het algemeen
mother moeder
mother / mum moeder / ma
motion sickness reisziekte
motivated gemotiveerd
mountain berg
mountain berg
mountain berg
mouse muis
mouse muis
mouth mond
move verhuizen
move ontroeren / raken
move on to verdergaan met
movement beweging
moving ontroerend / ontroerende
much veel
much veel
much / many veel
muddy modderig
mug beroven
multicultural multicultureel
mum mam
muscle spier
muscle spier
muscle spier
muscle spier
muscular gespierd
mush moes
music muziek
music muziek
music muziek
musician muzikant
my mijn
my youngest brother mijn jongste broer
mystery verrassing
Woordenlijst beginners M
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text