Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners U

Woordenlijst beginners U

ugly lelijk
ugly lelijk
ugly lelijk
uncle oom
uncle oom
uncle oom
under onder
underground ondergronds / onder de grond
underground (BrE) / underground ondergrondse / metro
Underground / Tube ondergrondse / metro
underneath onder
underpants onderbroek
understand begrijpen
underwear ondergoed
underwear ondergoed
underwear ondergoed
unexpected onverwacht
unfair oneerlijk
unforgettable onvergetelijk
unfortunately helaas
unfortunately helaas
unfortunately helaas
union vakbond
universe universum heelal
universe heelal / ruimte
universe heelal
university universiteit
university universiteit
unknown onbekend
unless tenzij
unlimited onbeperkt
until tot
until tot
until tot
until stock runs out tot de voorraad op is
unusual ongewoon
unusual bijzonder / ongebruikelijk
unusual ongewoon
unusual ongewoon
up to tot
upset van streek zijn / overstuur zijn
upside down ondersteboven
upstairs boven
urban stedelijk
use gebruiken
used to vroeger
used to vroeger
useful handig
useful nuttig / handig
usual gebruikelijke
usual gewoon
usually meestal
usually meestal
usually gewoon / gewoonlijk
Woordenlijst beginners U
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text