Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / / Woordenlijst beginners L

Woordenlijst beginners L

laboratory laboratorium
lad jongen / makker
lady dame
lake meer
lake meer
lake shore oever van het meer / oever
lamb chop lamskotelet
landowner landeigenaar
landscape landschap
lane laantje
language taal
language taal
language taal
languages talen
large groot
large groot
large groot
large groot
large groot
last vorige
last vorig afgelopen
last duren
last duren
last duren
last name achternaam
last night gisteravond
last night gisterenavond
late (te) laat
late laat
late laat
latest nieuwste
latest nieuwste
latest nieuwste
latest nieuwste
latest news laatste nieuws
launch a scheme een programma starten
law wet
lawnmower grasmaaier
layer laag
lazy lui
lazy lui
lazy lui
leaflet brochure / folder
leaflet brochure folder
league divisie
lean leunen
leap sprong
leather lederen
leather leer
leather leder
leave vertrekken
leave achterlaten / inspreken
leave laten
leaves bladeren / blaadjes
leaves bladeren
leeks prei
left liet achter
left links
left links
left over
leg been
leg poot
leg been
leg poot
legend legende
lemon citroen
length lengte
less minder
less minder
lesson les
lesson les
lesson les
let go loslaten
Let’s play! Laten we spelen!
Let’s see Eens even kijken.
letter brief
letter brief
letter brief
letter brief
lettuce sla
level niveau
level niveau
library bibliotheek
library bibliotheek
licence rijbewijs
lid dopje / deksel
lie liggen
lie liggen
life het leven / leven
life jacket reddingsvest
life jacket zwemvest / reddingsvest
lifeguard station reddingspost
life-saving reddend zwemmen
lift optillen / tillen
lift optillen
lift optillen
light aansteken
light blue lichtblauw
light green licht groen
light the candles de kaarsen aansteken
lightning bliksem
like zoals
like net als
likely waarschijnlijk
lime juice limoensap
limited beperkt / beperkte
liquid vloeistof
liquid vloeistof
list lijst
list lijst
listen to luisteren naar
literally letterlijk
little klein
little weinig
live leven
lively levendig
loads heel veel
loads of heel veel
loads of veel
local plaatselijk
local plaatselijk
local plaatselijk
local time plaatselijke tijd / lokale tijd
located zich bevinden
location locatie / plaats
location plaats / locatie
lock slot
locker kluisje
loft bed hoogslaper
long lang
long lang
long sleeved lange mouwen
look after passen op / zorgen voor
look after zorgen voor
look after zorgen voor
look after zorgen voor
Look at the room. It’s beautiful! Kijk naar de kamer. Het is prachtig!
look forward to uitzien naar / zin hebben in
look like er uitzien als
look like lijken op
looking for op zoek zijn naar
looks uiterlijk
loop lus
loop lus
lose verliezen / kwijtraken
lose – lost – lost verliezen – verloor – verloren
lose your temper boos worden
loser verliezer
lots of heleboel veel
lots of veel
lots of veel
loud hard / luid
loud music luide / harde muziek
loud speaker luidspreker
lounge zitkamer
lounge huiskamer
love schatje / liefje
lovely schattig
lovely lekker heerlijk
lovely prachtig
lovely / beautiful mooi
lover liefhebber
low laag
luck geluk
luckily gelukkig
luckily gelukkig
lucky draw verloting
luggage bagage
luggage / baggage bagage
lunch lunch
lunchtime lunchpauze
luxurious luxe
lyrics songtekst
Woordenlijst beginners L
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text