Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / Ziekenhuis

Ziekenhuis

Hieronder leer je woordenschat Engels m.b.t. het onderwerp ziekenhuis:

  • Woordenschat Engels Nederlands
  • Werkwoorden
  • Oefeningen

Woordenschat Engels Nederlands

ambulance ziekenwagen
appointment afspraak
clinic kliniek
diagnosis diagnose
doctor arts
dose dosis
drug medicijn
emergency noodgeval
first aid eerste hulp
hospital ziekenhuis
injection injectie
medicine medicijn
operation operatie
patient patiënt
pill pil
prescription doktersvoorschrift
stretcher brancard
surgeon chirurg
surgery chirurgie
test onderzoek
therapy therapie
treatment behandeling
ward ziekenhuisafdeling

Werkwoorden

to cure genezen
to heal genezen
to nurse verzorgen
to prescribe voorschrijven
to recover herstellen
to treat behandelen

Woordenschat oefeningen

Ken jij het juiste woord in het Engels?

Hoe werkt de oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist:  er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: hoofdlettergevoelig.

Start oefening hier:
therapy (therapie)
to treat (behandelen)
appointment (afspraak)
injection (injectie)
operation (operatie)
to prescribe (voorschrijven)

Ziekenhuis
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text