Taking too long? Close loading screen.
Home / Woordenschat Engels / Ziekte en dood

Ziekte en dood

Wil jij Engelse woorden over ziekte en dood leren?

Hieronder:

 • Woordenschat Engels Nederlands
 • Werkwoorden woordenschat
 • Oefeningen

 

 • Woordenschat Engels Nederlands

ache chronische pijn
allergy allergie
bacteria bacterie
blind blind
cancer kanker
dead dood
deaf doof
death overlijden
depression depressie
disabled gehandicapt
disease ziekte
disorder aandoening
exhausted uitgeput
faint zwak
fever koorts
fit fit
flu griep
funeral begrafenis
grave graf
headache hoofdpijn
health gezondheid
healthy gezond
ill ziek
illness ziekte
inflammation ontsteking
injury verwonding
life leven
lifespan levensduur
mortality sterfte
pain pijn
painful pijnlijk
poison gif
serious ernstig
sick ziek
symptom symptoom
tired moe
unconscious bewusteloos
virus virus
vital vitaal
weak zwak
well gezond
wound wonde

Woordenschat werkwoorden

to cough hoesten
to die doodgaan
to ease verzachten
to faint flauwvallen
to infect besmetten
to rest uitrusten
to suffer lijden
to survive overleven

Woordenschat oefeningen

Ken jij het Nederlandse woord in het Engels?

Hoe werkt de oefening?

 • Typ alle woorden in het vrije veld
 • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
 • 2 mogelijkheden:
  • Alles juist:  er verschijnt een groene boodschap
  • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: hoofdlettergevoelig

Start oefening hier:
sick (ziek)
flu (griep)
allergy (allergie)
inflammation (ontsteking)
to suffer (lijden)
tired (moe)

Ziekte en dood
Geef ons jouw stem!
image_pdfimage_print
It is main inner container footer text