Taking too long? Close loading screen.
Home / Grammatica / Bijwoorden

Bijwoorden

Bijwoorden

De meeste bijwoorden vertrekken van een bijvoeglijk naamwoord en voegen daar -ly aan toe:

quicksnelquicklysnel
slowlangzaamslowlylangzaam

Net als bij bijvoeglijke naamwoorden hangt de comparatiefvorm af van het aantal lettergrepen:

  • tweelettergrepige bijwoorden vormen de comparatief en de superlatief met more en most

quickly (snel) – more quickly (sneller) – most quickly (snelst)

  • bijwoorden met één lettergreep krijgen -er en -est achteraan:

hard – harder – hardest ; early – earlier – earliest

Each en every

each = elk(e), ieder(e), slaat op elke afzonderlijke persoon/zaak uit een bepaald aantal:

Each room in the house was painted blue and white. – Elke kamer van het huis was in blauw en wit geverfd.

every = elk(e), ieder(e), wordt gebruikt wanneer het gaat over alle personen en zaken:

Every child was given a book and a pencil. – Ieder kind kreeg een boek een potlood.

Much en many

Much en many betekenen in het Nederlands ‘veel, heel wat’. Ze worden vaak gebruikt in ontkennende en vraagzinnen. Much gebruik je wanneer een werkwoord in het enkelvoud staat. Many gebruik je wanneer het werkwoord in het meervoud staat.

We don’t have much time.We hebben niet veel tijd.
Is there much traffic?Is er veel verkeer?
There aren’t many cars on the road today.Er zijn niet veel auto’s op de baan vandaag.
Are there many Chinese restaurants in Brussels?Zijn er veel Chinese restaurants in Brussel?

Much en many worden ook gebruikt om een veelheid of overvloed uit te drukken:

There are too many calories and there’s too much fat in hamburgers.Er zitten te veel calorieën en te veel vet in hamburgers.

Some en any

Some en any geven een bepaalde hoeveelheid weer.

I’ve got some spare time this week.Ik heb deze week wat tijd vrij.
Can I have some water?Mag ik een beetje water?
There wasn’t any snow this year.Er lag geen sneeuw dit jaar.
Is there any tea in the pot?Zit er thee in de pot?

Bijwoorden
Wat vond je van deze pagina? Geef ons een rating!
image_pdfimage_print

1 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text