Taking too long? Close loading screen.
Home / Grammatica / Voorzetsels

Voorzetsels

image_pdfimage_print

Uitleg

Voorzetsels (prepositions) zijn belangrijk om verbanden te leggen in een zin. Het is dan ook een must om deze te kennen en toe te passen om vlotte zinnen te maken.

Plaats van voorzetsels (prepositions)

Meestal staan voorzetsels vlak voor het woord (of de groep van woorden) waar het bij hoort. Dit kan je ook duidelijk zien in de voorbeeldzinnen hieronder.

Veelvoorkomende voorzetsels

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende voorzetsels:

Voorzetsel

Vertaling

Voorbeeldzin

Vertaling

AboutOverTell me about your day at schoolVertel me over jullie schooldag
AtOmWe arrive at nine o’ clock.We komen aan om 9 uur.
BehindAchterThe supermarket is behind my house.De supermarkt ligt achter mijn huis.
BetweenTussenAmsterdam is between Alkmaar and Utrecht.A. ligt tussen A. en U..
ByDoorThe book Misery is written by Stephen KingHet boek Misery is geschreven door Stephen King.
FromVanWhere do you come from?Waar komt u vandaan?
InInGlasgow is in ScotlandGlasgow ligt in Schotland
IntoInWe got into the busWe stapten in de bus
OfVanThe population of this city is 20000De bevolking van deze stad is 20000 inwoners.
OnOpThe keys are on the closetDe sleutels liggen op de kast
OverOver / bovenThe plane flew over New York.Het vliegtuig vloog over New York.
ThroughDoorShe ran through the rainZe rende door de regen
ToNaarI’ll take him to the hospital.Ik zal hem naar het ziekenhuis brengen.
UnderOnderThe car park is under the supermarketDe parking is onder de supermarkt.
Until, tillTotWe waited until tenWe hebben gewacht tot 10 uur
WithMetShe shares her books with her friendsZij deelt haar boeken met haar vrienden.

 Voorzetsels van tijd

Volgende voorzetsels van tijd kan je gebruiken:

 

Voorzetsels van plaats

Voorzetsel Gebruik Voorbeeld
on dagen van de week on Friday
in jaartal / maanden / seizoenen / binnen X aantal tijd in September / in 2017 / in two hours
at voor night / voor weekend / een bepaald tijdstip at night / at the weekend / at half past seven
since om een afgelopen tijd aan te tonen since 2016
for als je het hebt over een bepaalde verleden tijd I've been single for 5 years
ago tijdstip in verleden aantonen 5 years ago
by 'ten laatste' I will be back by 8 o 'clock
before 'voor' before 2016
to om tijd aan te duiden ten to eight (7:50)
past om tijd aan te duiden ten past eight (8:10)
till / untill om aan te tonen hoe lang iets nog gaat duren He is on holiday until Monday

Voorzetsels van richting

Voorzetsels
3.3 (66.67%) 9 votes
(Visited 1,368 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text