Taking too long? Close loading screen.
Home / Grammatica / Voorzetsels

Voorzetsels

Voorzetsels

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende voorzetsels:

Voorzetsel

Vertaling

Voorbeeldzin

Vertaling

AboutOverTell me about your day at schoolVertel me over jullie schooldag
AtOmWe arrive at nine o’ clock.We komen aan om 9 uur.
BehindAchterThe supermarket is behind my house.De supermarkt ligt achter mijn huis.
BetweenTussenAmsterdam is between Alkmaar and Utrecht.A. ligt tussen A. en U..
ByDoorThe book Misery is written by Stephen KingHet boek Misery is geschreven door Stephen King.
FromVanWhere do you come from?Waar komt u vandaan?
InInGlasgow is in ScotlandGlasgow ligt in Schotland
IntoInWe got into the busWe stapten in de bus
OfVanThe population of this city is 20000De bevolking van deze stad is 20000 inwoners.
OnOpThe keys are on the closetDe sleutels liggen op de kast
OverOver / bovenThe plane flew over New York.Het vliegtuig vloog over New York.
ThroughDoorShe ran through the rainZe rende door de regen
ToNaarI’ll take him to the hospital.Ik zal hem naar het ziekenhuis brengen.
UnderOnderThe car park is under the supermarketDe parking is onder de supermarkt.
Until, tillTotWe waited until tenWe hebben gewacht tot 10 uur
WithMetShe shares her books with her friendsZij deelt haar boeken met haar vrienden.

Voorzetsels
Wat vond je van deze pagina? Geef ons een rating!
image_pdfimage_print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text