Some any uitleg

Vertaling Engels Nederlands

Some wat / een beetje
Any wat / om het even welk / een enkel

Wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Some gebruik je in een bevestigende zin. Bv. I have some candy

Any gebruik je:
– In geval van een ontkennende zin bv. I don’t have any candy
– Wanneer je een vraag stelt bv. Do you have any candy?

Afgeleiden some any

Naast any zijn er ook andere vertalingen die hieruit volgen:

Anybody iemand
Any person om het even wie
Anyhow hoe dan ook
Anything iets / om het even wat
Anyway hoe dan ook
Anywhere ergens / om het even waar
In any case toch
Somebody iemand
Someday op een dag
Somehow op de een of andere manier
Someone iemand
Something iets
Sometime in de loop van
Sometimes soms

Some any oefeningen