This, these, that, those

 

Wanneer gebruik je this, these, that of those?

In grammatica noemen deze woorden “aanwijzende voornaamwoorden”. Aanwijzende voornaamwoorden gebruik je om een zelfstandig naamwoord aan te duiden.

Vertaling Engels Nederlands

This dit
That dat
These deze
Those die

Verschil gebruik this & these – that & those

This of these gebruik je voor zaken die zich in de nabijheid bevinden.

That of those gebruik je voor zaken die verder weg liggen of zijn.

Bv.

Situatie: je hebt een boek vast

This is my book.

Situatie: je wijst naar de andere kant van de kamer, waar jouw boek ligt

That is my book.

Verschil gebruik this & that – these & those

This of that gebruik je in het enkelvoud, terwijl je these of those gebruikt in geval van meervoud.

Bv. This book, these books of that book, those books