Present perfect

Hoe vorm je de present perfect?

  • De present perfect vorm je als volgt:
    • tegenwoordige tijd van to have
    • + voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

Voorbeeld + vertaling present perfect

I have looked Ik heb gekeken
you have looked Jij hebt gekeken
he/she/it has looked Hij/zij heeft gekeken
we have looked Wij hebben gekeken
they have looked zij hebben gekeken

Gebruik

De present perfect stemt overeen met met de voltooid tegenwoordige tijd in het Nederlands.

Je gebruikt de present perfect:

  • wanneer er iets in het verleden gebeurd is waardoor het resultaat nog steeds merkbaar is

Germany has invaded Belgium in 1940.

=> Sommige gevolgen van deze inval zijn nog steeds merkbaar.

  • wanneer een handeling/situatie begonnen is in het (onbekende) verleden en nog altijd voortduurt

Bart and Laura have lived in Germany since 1995.

=> Bart & Laura wonen al sinds 1995 in Duitsland. De situatie duurt dus nog altijd voort.

Progressieve vorm

De progressieve vorm vorm je als volgt: Has/have + voltooid deelwoord van to be(been) + onvoltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

I have been looking
you have been looking
he has been looking
we have been looking
they have been looking


Inhoudstafel

Home

Werkwoorden

Hulpwerkwoorden
Present Simple
Present Continuous
Toekomende tijd
Past Simple
Present Perfect
Past Perfect
Voorwaardelijke wijs
Passieve vorm
Can en must
Onregelmatige werkwoorden