Bezit aanduiden

Hoe kan je bezit aanduiden in het Engels?

In het Engels duid je bezit aan door “ ‘s “ of “ of “ te gebruiken.

“’s” voeg je toe:

  • Voor mensen, dieren en landen aan te duiden

Bv. Laura’s book, the dog’s tail, Belgium’s most famous beer

  • Voor afstanden en tijd aan te duiden

Bv. a 1 mile’s tour, tomorrow’s magazine

  • Om een plaats aan te duiden, zonder de plaats te specifiëren.

Bv. We’ll meet at Laura’s -> de ’s verwwijst naar het huis van Laura

  • Om een bepaalde groep van personen of institutie aan te duiden

Bv. the team’s result

Opgelet: wanneer een woord in het meervoud al op “s” eindigt, voeg je geen “’s” toe maar enkel “ ‘ “. Bv. Your parents’ house

“of” voeg je toe:

  • Om dingen aan te duiden bv. the door of the building
  • Om een hoeveelheid aan te duiden bv. a kilo of salt
  • Om plaatsen te benoemen bv. “the port of Antwerp”, “the city of Amsterdam”
  • Na bepaalde woorden: type, kind, month, firm, company

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *