Past simple

Wanneer gebruik je de past simple?

De Past Simple gebruik je voor handelingen of gewoontes die in het verleden hebben plaatsgevonden en die nu helemaal afgelopen zijn. In het Nederlands is dit gelijk aan de voltooid tegenwoordige of onvoltooid verleden tijd.

Hoe vorm je de past simple?

Hulp nodig? Ontdek de cursus Engels die bij jou past!

Standaardregel

De verleden tijd vorm je door aan de stam -ed of -d(wanneer de stam eindigt op e) toe te voegen:

Stam (hele werkwoord zonder to) -ed
Voorbeeld: to play I played

Uitzonderingen op standaardregel

Uitzonderingen: geen –ed toevoegen Regel Voorbeeld
Werkwoord eindigt op a of e enkel –d toevoegen I loved (to love)
Stam eindigt normaal op –y de y weglaten en –ied toevoegen I hurried (to hurry)
Werkwoord met één lettergreep en één korte klinker ( a e i o u ) de laatste letter verdubbeld I ripped (to rip)
Werkwoord met twee lettergrepen waar de klemtoon op de laatste lettergreep valt de laatste letter verdubbeld I admitted (to admit)
Werkwoorden die op –el eindigen verdubbeling van de l I travelled (to travel)
Onregelmatige werkwoorden geen vaste regel: vanbuiten studeren lijst: onregelmatige werkwoorden

Voorbeeld met het werkwoord “to look”

I looked ik keek
you looked jij, u keek
he/she/it looked hij/zij/het keek
we looked wij keken
they looked zij keken

Voorbeeldzin “to live”

We lived in Amsterdam when we were young – We woonden in Amsterdam toen we jong waren

Ontkenning

De ontkenning is hetzelfde als in de tegenwoordige tijd, enkel met de verleden tijd van het werkwoord to do = did

I did not look, you did not look, …

Vraagvorm

Cursus Engels zoeken

Zoals in de tegenwoordige tijd, maar met did:

Did I look?, did you look?, did he look?, …

Inhoudstafel

Home

Werkwoorden

Hulpwerkwoorden
Present Simple
Present Continuous
Toekomende tijd
Past Simple
Present Perfect
Past Perfect
Voorwaardelijke wijs
Passieve vorm
Can en must
Onregelmatige werkwoorden


Eén reactie

Reacties zijn gesloten.