Present simple – tegenwoordige tijd

Hoe vorm je de present simple (gewone, enkelvoudige tegenwoordige tijd)?

De present simple vorm je door de infinitief te nemen zonder to.

infinitief vervoeging simple present
to play (spelen) I play
to look (kijken) Ilook

Op deze basisregel bestaat maar één standaard uitzondering. Bij de 3de persoon enkelvoud (he, she, it) moet je achteraan een -s toevoegen.

Dit geeft voor het werkwoord to look volgende vervoeging:

I look ik kijk
you look jij / u kijkt
he/she/it looks hij/zij/het kijkt
we look wij kijken
they look zij kijken

Uitzondering 1: werkwoorden die eindigen op een sisklank of to do / to go

Na -s, -z, -sh, -ch en -x en bij to do en to go dient een e toegevoegd te worden bij 3de persoon enkelvoud. Je krijgt dus -es. Voor de rest is de vervoeging helemaal hetzelfde als de standaardregel;

to wash (wassen) I wash she washes
to miss (missen) I miss he misses
to go (gaan) I go it goes
to do (doen) I do he does

Uitzondering 2: Werkwoorden die eindigen op -y

Werkwoorden die eindigen op -y voorafgegaan door een medeklinker vormen de 3de persoon enkelvoud met -ies:

to fly(vliegen) I fly he flies
to cry (huilen) I cry she cries

Nog eens kort samenvatten. Er zijn dus 2 voorwaarden:

  • Werkwoord eindigt op -y
  • De -y wordt voorafgegaan door een medeklinker

Als er niet aan deze voorwaarden is voldaan, bv. wanneer de -y wordt voorafgegaan  door een klinker, is de basisregel van toepassing en voeg je enkel -s toe.

to enjoy (genieten) I enjoy she enjoys
to play (spelen) I play he plays
Sneller Engels leren? Wij helpen je graag verder!

Wanneer gebruik je de present simple?

De Present simple wordt gebruikt bij een handeling/toestand of een gewoonte die in het heden plaatsvindt.

She lives in Amsterdam Zij woont in Amsterdam

Ontkennende vorm

De ontkenning gebeurt op de volgende manier: hulpwerkwoord to do(do/does) + het ontkennende not + de infinitiefvorm van het hoofdwerkwoord

I do not look Ik kijk niet
you do not look jij kijkt niet
he does not look hij kijkt niet
we do not look wij kijken niet
they do not look zij kijken niet

Hoe stel je vragen met “to do”?

We gaan later nog grammatica zien over vragen stellen. Hieronder een standaard vraagvorm met to do in combinatie met de simple present.

Vraagvorm = do/does + infinitiefvorm van het hoofdwerkwoord

Do I look? Kijk ik?
Do you look? Kijk jij?
Does she look? Kijkt zij?
Do we look? Kijken wij?
Do they look? Kijken zij?

Oefeningen Present Simple

Multiple choice oefening

Onbeperkt oefenen kan ook via onze cursus Engels voor beginners

Vul onze vragenlijst in en vind de ideale cursus Engels

Inhoudstafel

Werkwoorden

Hulpwerkwoorden
Present Simple
Present Continuous
Toekomende tijd
Past Simple
Present Perfect
Past Perfect
Voorwaardelijke wijs
Passieve vorm
Can en must
Onregelmatige werkwoorden