Grammatica

Grammatica Engels is de studie van de juiste grammaticale regels die gelden voor het Engels. Door goed te weten wat wel en niet mag, kun je zinnen beter vormgeven en Engelse woorden omzetten in tekst. Ook maak je jezelf verstaanbaar voor anderen als je grammaticaal correct Engels spreekt of schrijft.

Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste elementen van de Engelse grammatica.

Engels grammatica overzicht

Adjectives -bijvoeglijk naamwoord
Adverbs – bijwoorden
Articles – Lidwoorden
Bezit aanduiden
Conjunctions – voegwoorden
Imperative – gebiedende wijs
Nouns – Zelfstandige naamwoorden
Passive construction – passieve vorm
Persoonlijke voornaamwoorden in het Engels
Rangtelwoorden
Some any uitleg
This these that those
Vergelijken in het Engels
Voornaamwoorden
Voorzetsels
Vragen stellen – interrogative pronouns
Wederkerende voornaamwoorden – reflexive pronouns
Who which that whose – relative pronouns

Werkwoorden Engels

Voor het gebruiken van Engelse werkwoorden hebben we een aparte pagina voorzien. Moeite met deze regels? Een cursus Engels zal je misschien veel beter kunnen helpen.

Enkele grammatica tips

  • Lees eerst het geheel van de regels over een bepaald onderwerp zodat je een overzicht krijgt. Door meteen vanaf het begin te leren, kan het zijn dat je het uiteindelijk minder goed snapt.
  • Probeer jezelf les te geven zoals een leerkracht het zou doen. Stel bijvoorbeeld eigen schema’s op. Soms wordt wel eens gezegd dat je een materie pas echt doorgrond wanneer je het als leerkracht moet uitleggen. Dit kan dus zeer handig zijn voor jezelf!
  • Grammatica moet je oefenen. Tracht zoveel mogelijk oefeningen te vinden en herhaal deze bijvoorbeeld na een week opnieuw.