Lidwoorden a, an of the gebruiken in het Engels

Uitleg verschillende lidwoorden

Op deze pagina zal je alles leren over het gebruik van lidwoorden in het Engels. Belangrijk om weten: Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke, vrouwelijke of onzijdige lidwoorden in het Engels.

Welke lidwoorden zijn er in het Engels?
De Engelse lidwoorden zijn: a, an en the

De onbepaalde lidwoorden ‘ a ‘ en ‘ an ‘ worden gebruikt wanneer een zelfstandig naamwoord niet bekend of eerder genoemd is.

Het bepaald lidwoord ‘the’ is van toepassing wanneer je wil aangeven dat het zelfstandig naamwoord al bekend of eerder genoemd is.

Onbepaalde lidwoorden (a/an = een)

 ‘a’ gebruik je als het volgende woord met een medeklinker begint

bv. a house
‘an’ gebruik je als het volgende woord met een klinker begint

bv. an appartment

Wanneer gebruik je deze onbepaalde lidwoorden?

– Wanneer het zelfstandig naamwoord niet bekend of eerder genoemd is
– Wanneer het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud staat (niet wanneer het in het meervoud staat!)

Waar plaats je a/an?

De woorden a/an staan steeds voor het zelfstandig naamwoord. Enkel wanneer er bijvoeglijke naamwoorden voor het zelfstandig naamwoord staan, moet je the plaatsen voor dat bijvoeglijk naamwoord.
Bv. Laura reads a book
Bv. Laura reads a nice book

Oefening a of an?

A of an oefenen

Bepaald lidwoord (the = de/het)

Zowel in enkelvoud als in meervoud is het bepaald lidwoord ‘ the ‘

Wanneer gebruik je ‘the’?

– Wanneer er geen hoeveelheid bekend is bv. ‘ The water is on the table ‘.
– Wanneer het zelfstandig naamwoord bekend of eerder genoemd is. ‘ I have a laptop. The laptop is slow.’
– Voor eigennamen bv. merknamen, geografische gebieden, oceanen, rivieren etc bv. ‘He sailed on the Schelde’

Waar plaats je the?

In het algemeen staat the altijd vlak voor het zelfstandig naamwoord. Enkel wanneer er bijvoeglijke naamwoorden voor het zelfstandig naamwoord staan, moet je the plaatsen voor dat bijvoeglijk naamwoord.
Bijvoorbeeld:
– Geen bijvoeglijk naamwoord in de zin: He opens the window.
– Wel een bijvoeglijk naamwoord in de zin: He opens the new window

Wanneer gebruik je geen bepaald lidwoord in het Engels?

Er zijn 3 gevallen waarin je geen bepaald lidwoord gebruikt:
1. Voorafgaand aan zelfstandige naamwoorden in het meervoud
She likes dolls
2. Voor zelfstandige naamwoorden waar de hoeveelheid niet vak bekend is
Fruit is healthy.
3. Voor eigennamen bv. landen, provincies, steden, straten, bergen, eilanden, talen, sporten, mensen
He knows Sofie
He speaks French
He lives in Amsterdam
He lives on Kerkstraat
He climbed Mont Blanc

Uitzondering voor bepaalde landen waar het bepaald lidwoord eigenlijk bij de naam van het land hoort: The Netherlands, The United States, The United Kingdom, The Czech Republic, The Ukraine.

 Uitdrukkingen

The komt ook vaak voor in uitdrukkingen.

Soms komt het voor dat the gebruikt wordt, terwijl wij in het Nederlands geen de gebruiken:

In geval vanin the event of
Ter gelegenheid vanon the occasion of
Met hulp vanwith the help of
Met uitzondering vanwith the exception of

Dit kan ook andersom het geval zijn: er wordt geen the gebruikt in het Engels, maar wel de in het Nederlands:

Met de autoby car
Met de treinby train
In het openbaarin public
In het gevalin case
In het algemeenin general

Mogelijks interesseert dit jou ook…