Voornaamwoorden

Voornaamwoorden

Persoonlijke voornaamwoorden

  • In de onderwerpsvorm
I ik
you jij, u, jullie
he hij
she zij
it het
we wij
they zij

  • In de voorwerpsvorm
me mij
you jou, u, jullie
him hem
her haar
it het
us ons
them hen, hun, ze

 

Overzicht tabel

Persoon onderwerpsvorm NL niet-onderwerpsvorm NL
Eerste enkelvoud I ik me mij
Tweede enkelvoud you jij you jou
Derde enkelvoud he / she / it hij / zij / het him/her / it hem/haar / het
Eerste meervoud we wij us ons
Tweede meervoud you jullie / u you   jullie/u
Derde meervoud they zij them hen/hun

Verschil in gebruik met voorbeeld

Het verschil zit hem in het feit of het persoonlijk voornaamwoord al dan niet het onderwerp is van een zin.

 

Onderwerpsvorm niet-onderwerpsvorm
I love him He hates me
You love him He hates you
He loves him He hates him
She loves him He hates her
It loves nothing He hates it
We love him He hates us
You love him He hates you
They love him He hates them

Weetje: ik schrijf je in het Engels altijd met een hoofdletter: het is dus altijd “ I “, zelfs in het midden van een zin.

Bv. I love him

Bv. He loves the way I walk

Wederkerende voornaamwoorden

De 2de persoon heeft in het Engels een aparte meervoudsvorm:

myself ourselves
yourself yourselves
himself/herself/itself themselves

Wederkerende voornaamwoorden komen na het werkwoord te staan:

I made this cake myself Ik heb deze cake zelf gemaakt
Michael is looking at himself in the mirror Michael kijkt naar zichzelf in de spiegel


Betrekkelijke voornaamwoorden

Onderwerp Voorwerp Bezit
Personen Who/that Who/that whose
zaken Which/that Which/that Whose / of which

That kan zowel voor personen als voor zaken gebruikt worden, terwijl who alleen voor personen kan en which alleen voor zaken kan gebruikt worden.

Aanwijzende voornaamwoorden

Enkelvoud

this deze, dit
that die, dat
This is my house Dit is mijn huis
That is John’s house Dat is John’s huis

Meervoud

these deze
those die
These are sheep Deze zijn schapen
Those are goats Die zijn geiten

 

Eén reactie

  1. ik heb een klein foutje ontdekt , namelijk dat er ‘ die zijn geiten ‘ en ‘ deze zijn schapen ‘ staat. Terwijl het ‘ dit zijn geiten ‘ en ‘ dat zijn schapen ‘ hoorde te zijn . de Nederlandse vertaling is hier verkeerd. ik hoop dat jullie het zullen veranderen ?!?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *