Conjunctions – voegwoorden

Voegwoorden, in het Engels conjunctions, zijn essentieel in het spreken van de Engelse taal. Ze geven een bepaalde relatie aan tussen woorden, zinnen of verschillende delen van een zin.
Het meest bekende voegwoord is ongetwijfeld “and”, wat “en” betekent. We beginnen op deze pagina met de basis en gaan dan steeds verder om alle voegwoorden te leren. Op het einde sluiten we af met een opsomming en vertaling van alle frequent gebruikte voegwoorden.

Hulp nodig? Ontdek de cursus Engels die bij jou past!

And, or, but

Vertaling Engels Nederlands

And en
Or of
But maar

Gebruik van deze conjunctions

And gebruik je om een bepaalde aaneenschakeling van woorden te geven.
I love Laura and my pony.
Or gebruik je om een bepaalde keuze weer te geven.
Whom do you love the most? Laura or your pony?
But gebruik je om een bepaalde tegenstelling aan te geven.
I know you love your pony, but you need to kill it. We need the money.

 

Conjunctions om te gebruiken igv aaneenschakeling

“And” is natuurlijk het meest voorkomende voegwoord in het Engels. Er zijn nog mogelijkheden om een aaneenschakeling van woorden aan te geven:

Both … and I love both Laura and my pony. Ik houd van zowel Laura als mijn pony.
Neither … nor I love neither my dog nor my cat. Ik houd noch van mijn hond noch van mijn kat.
Cursus Engels vinden

Vertaling Engels Nederlands – lijst alle conjunctions

although hoewel
and en
as terwijl
as if alsof
as long as zolang
as soon as van zodra
because omdat
but maar
even if zelfs als
even though hoewel
even when zelfs wanneer
except behalve
if alsof
in order to om
in spite of ondanks
neither … nor noch .. Noch
now that nu
provided mits
rather than liever dan
since sinds
so dus
such as zoals
than dan
that dat
though hoewel
throughout tijdens
unless tenzij
until tot
when wanneer
where waar
whereas terwijl
whether of
while terwijl
with met

Enkele voorbeeldzinnen

Laura and Bart are a great couple.

Neither of us went to the concert.

You can take an ice cream or candy.

I have 2 dogs and 1 cat.

Thank you for the lovely gift.

I’m hungry but I don’t have any food.

Snel veel bijleren? Ontdek jouw ideale cursus Engels!