Vergelijken in het Engels

Om te vergelijken in het Engels, moet je de verschillende trappen van vergelijking kennen.

Er bestaat een stellende trap (de basis: bijvoeglijk naamwoord), een vergrotende trap en een overtreffende trap.

Enkele voorbeeldzinnen:

  • Today is a better day than yesterday. This is the best week I’ve had in a long time.
  • I play football better than you do. Jonas is the best footballplayer of our team.
  • This dress is less expensive than that one.
  • My brother is younger than me. My sister is the youngest in my family.

Bijvoeglijk naamwoord van één lettergreep

Wanneer je een bijvoeglijk naamwoord hebt van één lettergreep, maak je een vergrotende trap door –er toe te voegen en een overtreffende trap door –est toe te voegen.

Wanneer het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een –e, moet je niet –er en –est toevoegen maar –r en –st. bv. handsome, handomer, handsomest

[table]

Tall, taller, tallest

Great, greater, greatest

Dark, darker, darkest

Fat, fatter, fattest

Big, bigger, biggest

Blue, bluer, bluest

Sad, sadder, saddest

Young, younger, youngest

[/table]

More en most

Hier zijn enkele uitzonderingen op, die je van buiten moet leren. In plaats van –er en –est toe te voegen, zet je more en most ervoor.

[table]

Just, more just, most just

Right, more right, most right

Real, more real, most real

Wrong, more wrong, most wrong

[/table]

Bijvoeglijk naamwoord van 2 of meer lettergrepen

Wanneer je een bijvoeglijk naamwoord hebt van 2 of meer lettergrepen, kan je steeds more en most gebruiken.

[table]

Beautiful, more beautiful, most beautiful

Bitter, more bitter, most bitter

Clever, more clever, most clever

Difficult, more difficult, most difficult

Expensive, more expensive, most expensive

Interesting, more interesting, most interesting

Modern, more modern, most modern

Polite, more polite, most polite

Tired, more tired, most tired

[/table]

Onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden

Er zijn ook uitzonderingen waarvoor je de algemene regels niet voor kan toepassen. Deze moet je wederom vanbuiten leren.

[table]

Good, better, best

Well, better, best

Bad, worse, worst

Little, less, least

Much, more, most

Far, farther, farthest

Far, further, furthest

Old, older, oldest

Old, elder, eldest

[/table]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *