Vergelijken in het Engels

Om te vergelijken in het Engels, moet je de verschillende trappen van vergelijking kennen.

Er bestaat een stellende trap (de basis: bijvoeglijk naamwoord), een vergrotende trap en een overtreffende trap.

Enkele voorbeeldzinnen:

  • Today is a better day than yesterday. This is the best week I’ve had in a long time.
  • I play football better than you do. Jonas is the best footballplayer of our team.
  • This dress is less expensive than that one.
  • My brother is younger than me. My sister is the youngest in my family.

Bijvoeglijk naamwoord van één lettergreep

Wanneer je een bijvoeglijk naamwoord hebt van één lettergreep, maak je een vergrotende trap door –er toe te voegen en een overtreffende trap door –est toe te voegen.

Wanneer het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een –e, moet je niet –er en –est toevoegen maar –r en –st. bv. handsome, handomer, handsomest

Tall taller tallest
Great greater greatest
Dark darker darkest
Fat fatter fattest
Big bigger biggest
Blue bluer bluest
Sad sadder saddest
Young younger youngest

More en most

Hier zijn enkele uitzonderingen op, die je van buiten moet leren. In plaats van –er en –est toe te voegen, zet je more en most ervoor.

Just more just most just
Right more right most right
Real more real most real
Wrong more wrong most wrong

Bijvoeglijk naamwoord van 2 of meer lettergrepen

Wanneer je een bijvoeglijk naamwoord hebt van 2 of meer lettergrepen, kan je steeds more en most gebruiken.

Beautiful more beautiful most beautiful
Bitter more bitter most bitter
Clever more clever most clever
Difficult more difficult most difficult
Expensive more expensive most expensive
Interesting more interesting most interesting
Modern more modern most modern
Polite more polite most polite
Tired more tired most tired

Onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden

Er zijn ook uitzonderingen waarvoor je de algemene regels niet voor kan toepassen. Deze moet je wederom vanbuiten leren.

Good better best
Well better best
Bad worse worst
Little less least
Much more most
Far farther farthest
Far further furthest
Old older oldest
Old elder eldest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *