Rangtelwoorden

Uitleg rangtelwoorden Engels

Op een andere pagina hebben we de cijfers (hoofdtelwoorden) al besproken. Hier kan je meer informatie vinden over rangtelwoorden. Rangtelwoorden worden gebruikt als bijvoeglijk naamwoord bv. the first century of bij een breuk bv. ¼ = one (hoofdtelwoord) / fourth (rangtelwoord).

uitleg rangtelwoorden Engels

Tabel overzicht rangtelwoorden

1 first
2 second
3 third
4 fourth
5 fifth
6 sixth
7 seventh
8 eighth
9 ninth
10 tenth
11 eleventh
12 twelfth
13 thirteenth
14 fourteenth
15 fifteenth
16 sixteenth
17 seventeenth
18 eighteenth
19 nineteenth
20 twentieth
21 twenty-first
22 twenty-second
23 twenty-third
24 twenty-fourth
25 twenty-fifth
30 thierieth
36 thirty-sixth
37 thirty-seventh
38 thirty-eighth
39 thirty-ninth
40 fortieth
50 fiftieth
60 sixtieth
70 seventieth
80 eightieth
90 ninetieth
100 one hundredth
200 two hundredth
1000 one thousandth
10.000 ten thousandth
100.000 one hundred thousandth
1.000.000 one millionth