Hoe gebruik je some/any in het Engels?

  • “Some” gebruik je als meervoud van a/an.
  • Bv. “There is a hotel in my city.” wordt dan “There are some hotels in my city.”
  • “Any” gebruik je in vragen om te weten te komen of er één of meerdere dingen zijn of in een ontkennende zin.
  • Bv. “Are there any hotels in your city?” “There aren’t any hotels in my city.”

Vertaling Engels Nederlands

Some wat / een beetje / enkele
Any wat / om het even welk / een enkel / enkele

Wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Some gebruik je in een bevestigende zin. Bv. I have some candy

Any gebruik je:
– In geval van een ontkennende zin bv. I don’t have any candy
– Wanneer je een vraag stelt bv. Do you have any candy?

Weetje: afgeleiden some any

Naast “some” en “any” zijn er ook andere vertalingen die hieruit volgen:

Anybody iemand
Any person om het even wie
Anyhow hoe dan ook
Anything iets / om het even wat
Anyway hoe dan ook
Anywhere ergens / om het even waar
In any case toch
Somebody iemand
Someday op een dag
Somehow op de een of andere manier
Someone iemand
Something iets
Sometime in de loop van
Sometimes soms

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *