Vragen stellen – interrogative pronouns

 Lijst interrogative pronouns

Vragend voornaamwoord

Voorbeeldzin

Vertaling

Where Where is my backpack? Waar is mijn rugzak?
What What is your dog’s name? Wat is de naam van jouw hond?
Which Which do you prefer? Welke prefereer je?
Why Why are you there? Waarom ben jij daar?
Who / whom Who(m) is he talking to? Tegen wie praat hij?
When When are you going to New York? Wanneer ga jij naar New York?
Whose Whose is this umbrella? Wiens paraplu is dit?
How How was the wedding? Hoe was de trouw?

interrogative pronouns engels

Vragend voornaamwoord / interrogative pronouns

Alle bovenstaande woorden worden in de grammatica vragende voornaamwoorden genoemd (in het Engels interrogative pronouns). We gaan er hieronder nog iets verder op in.

Vraag stellen Engels

Who en whom

Vertaling who en whom

[table] Who, wie
Whom, wie
[/table]

Verschil tussen who en whom

Grammaticaal gebruik je who als “wie” onderwerp van de zin is, terwijl je whom gebruikt als “wie” geen onderwerp van de zin is.
Bijvoorbeeld:

  • Who are you? => who is hier het onderwerp van de zin
  • Whom do you like the most? => you is hier het onderwerp van de zin

Opgelet: in de praktijk wordt dit verschil niet altijd toegepast. Het komt dus vaak voor dat mensen altijd who gebruiken, vooral in de spreektaal zal je niet vaak whom horen.

Which of what

Vertaling which en what

[table] Which, welke
What, wat
[/table]

Verschil gebruik which en what

What gebruik je in vragen waarin het niet duidelijk is hoeveel keuzes er zijn, terwijl je which gebruikt wanneer het duidelijk is waartussen je kiest.
Bijvoorbeeld:

  • What kind of books do you like the most?
  • Which book do you like the most? Harry Potter or Lord of the rings?

JA/NEE VRAGEN IN HET ENGELS MAKEN

Naast het gebruik van  vragende voornaamwoorden kan je ook vragen stellen d.m.v. zogenaamde ja/nee vragen en tag questions.

Je maakt een ja/nee vraag door een hulpwerkwoord of een vervoeging van het werkwoord tob e vooraan in de zin te plaatsen, gevolgd door het onderwerp. Dit zal duidelijker worden met enkele voorbeelden:

[table]

Bevestigende zin, ja/nee vraag

Laura is single., Is laura single?

I have seen all episodes of game of thrones., Have you seen all episodes of game of thrones?

Mark likes me., Does Mark like me?

[/table]

TAG QUESTIONS

Dit zijn vragen die je maakt door achter een bevestigende zin een zogenaamde tag te plaatsen.

Opgepast: de zin moet altijd het tegenovergestelde zijn op het gebied van positief/negatief

[table]

+, –

Laura is very pretty, isn’t she?

I’m telling you to hit on her, aren’t I?

[/table] [table]

-, +

Laura never drinks alcohol, does she?

We haven’t lost the game, have we?

[/table]