Voorzetsels

Uitleg

Voorzetsels (prepositions) zijn belangrijk om verbanden te leggen in een zin. Het is dan ook een must om deze te kennen en toe te passen om vlotte zinnen te maken.

Snel veel bijleren? Ontdek jouw ideale cursus Engels!

Plaats van voorzetsels (prepositions)

Meestal staan voorzetsels vlak voor het woord (of de groep van woorden) waar het bij hoort. Dit kan je ook duidelijk zien in de voorbeeldzinnen hieronder.

Veelvoorkomende voorzetsels

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende voorzetsels:

Voorzetsel

Vertaling

Voorbeeldzin

Vertaling

About Over Tell me about your day at school Vertel me over jullie schooldag
At Om We arrive at nine o’ clock. We komen aan om 9 uur.
Behind Achter The supermarket is behind my house. De supermarkt ligt achter mijn huis.
Between Tussen Amsterdam is between Alkmaar and Utrecht. A. ligt tussen A. en U..
By Door The book Misery is written by Stephen King Het boek Misery is geschreven door Stephen King.
From Van Where do you come from? Waar komt u vandaan?
In In Glasgow is in Scotland Glasgow ligt in Schotland
Into In We got into the bus We stapten in de bus
Of Van The population of this city is 20000 De bevolking van deze stad is 20000 inwoners.
On Op The keys are on the closet De sleutels liggen op de kast
Over Over / boven The plane flew over New York. Het vliegtuig vloog over New York.
Through Door She ran through the rain Ze rende door de regen
To Naar I’ll take him to the hospital. Ik zal hem naar het ziekenhuis brengen.
Under Onder The car park is under the supermarket De parking is onder de supermarkt.
Until, till Tot We waited until ten We hebben gewacht tot 10 uur
With Met She shares her books with her friends Zij deelt haar boeken met haar vrienden.

 Voorzetsels van tijd

Volgende voorzetsels van tijd kan je gebruiken:

 

Voorzetsels van plaats

[table] Hulp nodig? Ontdek de cursus Engels die bij jou past!

Voorzetsel, Gebruik, Voorbeeld

on, dagen van de week, on Friday

in, jaartal / maanden / seizoenen / binnen X aantal tijd, in September / in 2017 / in two hours

at, voor night / voor weekend / een bepaald tijdstip, at night / at the weekend / at half past seven

since, om een afgelopen tijd aan te tonen, since 2016

for, als je het hebt over een bepaalde verleden tijd, I’ve been single for 5 years

ago, tijdstip in verleden aantonen, 5 years ago

by, ‘ten laatste’ , I will be back by 8 o ‘clock

before, ‘voor’, before 2016

to, om tijd aan te duiden, ten to eight (7:50)

past, om tijd aan te duiden, ten past eight (8:10)

till / untill , om aan te tonen hoe lang iets nog gaat duren, He is on holiday until Monday

[/table]

Voorzetsels van richting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *