Ought to

Vertaling ought to

[table] Ought to, behoren / dienen / zullen
[/table]

Wanneer gebruik je “ought to”

– Om uw mening aan te geven dat iets het juiste ding om te doen is / ethisch correct is
Bv. You ought to admit that you made a mistake.
– Om een verwachting / waarschijnlijkheid te voorspellen
Bv. The weather ought to be hot in the summer.
– Om een formeel advies te geven of the vragen
Bv. What ought to be done to improve my language skills?