Telefoneren in het Engels

Hoe gaat een telefoongesprek in het Engels? Welke Engelse standaardzinnen kan je gebruiken bij het telefoneren? Hoe kan je doorverbinden in het Engels of een telefoongesprek afsluiten? Dat leer je in deze les.

Heb jij het al meegemaakt: iemand belt je op in het Engels en jij moet plotseling je plan trekken en komt niet uit jouw woorden? Na het bekijken van deze les over telefoneren in het Engels zal dit geen probleem meer zijn!

Onze tip: denk na over de conversatie die je gaat hebben en schrijf al wat basiszinnen op. Op deze manier zal het gesprek veel beter gaan!

Wat zeg je in het begin van een telefoongesprek?

Goodmorning Goedemorgen
Good afternoon Goedemiddag
Good evening Goede avond
My name is Max Mijn naam is Max
Max speaking Met Max
This is Max of Max Company Met Max van Max Company
May I ask who’s calling please? Mag ik vragen met wie spreek ik aub?

Handige standaard Engelse zinnen voor tijdens het gesprek

We met at .. We hebben elkaar leren kennen op …
How can I help you? Hoe kan ik u helpen?
I’m calling about .. Ik bel over …
Could I speak to Kan ik praten met
May I speak to Max please? Kan ik Max spreken aub?
Could we set up a meeting? Kunnen we een vergadering inplannen?
Would you know if Max is in? Weet je of Max er is?
I’m afraid Max is not available. Ik vrees dat Max niet beschikbaar is.
I’ll put you through to Max Ik verbind u door met Max
The line is busy De lijn is bezet
One moment please een momentje aub
What’s it about?   Waar gaat het over?

 

Wat als je iets niet begrijpt tijdens het gesprek?

Het is natuurlijk lastig als je de andere persoon niet goed begrijpt? Praat hij te snel? Is zijn accent niet duidelijk? Moet hij wat luider praten? De volgende Engelse zinnen kan je gebruiken:

I can’t hear you very well Ik kan u niet goed horen
Could you speak a little louder please? Kan u iets luider praten aub?
Could you speak a little slower please? Kan u wat trager praten aub?
Could you slow down a little? Kan u wat trager praten?
Could you repeat that please? Kan u dat herhalen aub?
Could you say that again please? Kan u dat nog eens zeggen aub?
I didn’t quite catch that. Dat begrijp ik niet echt.

 

Einde van telefoongesprek

I think that’s all. Ik denk dat dat alles was.
Can I help you with something else? Kan ik u helpen met iets anders?
Thank you very much for your help. Hartelijk bedankt voor uw hulp.
Bye Dag