Vergaderen in het Engels

In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je plan te trekken tijdens een vergadering in het Engels.

We hebben per thema handige Engelse zinnen opgelijst (niet altijd letterlijk vertaald). Op deze manier kan je goed voorbereid een zakelijke Engelse vergadering aanvatten.

Wat komt er aan bod?

  1. Begin van een zakelijke meeting
  2. Doelen verkondigen / agenda bepalen
  3. Wat als er afgeweken wordt van de agenda?
  4. Feedback geven of vragen + beslissingen maken in het Engels
  5. Verduidelijking vragen in het Engels
  6. Einde van een meeting

Business English meeting

Begin van een zakelijke meeting

[table] Let’s get started, Laten we beginnen
We have a lot to cover today, We hebben veel te bespreken vandaag
Thank you for coming today, Bedankt om vandaag te komen
I’d like to welcome you all, Ik wil jullie graag welkom heten
We are pleased to welcome Laura, We zijn verheugd om Laura welkom te heten
It’s a pleasure for me to welcome Laura. , Het is een genoegen om Laura te verwelkomen.
I’d like to introduce Mark., Ik zou graag Mark voorstellen
Laura cannot join us today, Laura kan niet aanwezig zijn vandaag
Shall we get down to business? , Zullen we eraan beginnen?
[/table]

Vergadering Engels
Doelen verkondigen / agenda bepalen

[table] We are here today to talk about, We zijn hier vandaag om het te hebben over
Our main aim today is, Ons hoofddoel vandaag is
Firstly we’ll be talking about, Ten eerste zullen we het hebben over
After that we’ll be looking at, Daarna kijken we naar
Followed by, Gevolgd door
And finally we’ll discuss, Als laatste hebben we het over
[/table]

Wat als er afgeweken wordt van de agenda?

[table] I think we’ll have to leave that for now and move on to, Ik denk dat we dat voor nu moeten laten en best verder gaan met
Let’s save this for another meeting, Laten we dit voor een andere vergadering houden
Let’s move on, Laten we verder doen
We’re running short on time, We hebben niet veel tijd
I’m afraid we’ll have to come back to this later, Ik vrees dat we hier later op moeten terugkomen
Let’s try to stay on topic, Laten we proberen bij ons onderwerp te blijven
[/table]

Feedback geven of vragen + beslissingen maken in het Engels

[table] The way I see things.. , Hoe ik het zie…
What do you think? , Wat denk jij?
I’d like to hear your point of view , Ik zou graag uw mening horen
I can’t go along with that, Ik kan dit niet volgen
I don’t share your point of view, Ik deel uw mening niet.
It seems to me that, Het lijkt mij dat
In my opinion, Volgens mij
I’d like to point out that, Ik wil er op wijzen dat
My suggestion is, Mijn suggestie is
My advice is, Mijn advies is
I prefer, Ik verkies
I recommend that, Ik beveel aan om
Zoals ik al zei, As I was saying
You are right, Je hebt gelijk
May I interrupt you?, Mag ik u onderbreken?
Excuse me for interrupting, Sorry voor het onderbreken
That isn’t quite what I meant, Dat is niet exact wat ik bedoelde
Wouldn’t it be a good idea to, Zou het geen goed idee zijn om
I have a proposal, Ik heb een voorstel
I have no objections, Ik heb geen bezwaren
I’m afraid I.. , Ik vrees dat ik..
That’s out of the question, Daar is geen sprake van.
I think we have an agreement, Ik denk dat we een overeenkomst hebben
I’m afraid I’d have to disagree with you on that, Ik vrees dat ik hier niet akkoord mee kan gaan
Let’s move on to, Laten we verder gaan met
[/table]

Engelse standaardzinnen vergadering
Verduidelijking vragen in het Engels

[table] What exactly do you mean?, Wat bedoel je juist?
Could you spell that please?, Kan je dat spellen aub?
Do you mean that… , Bedoel je dat…
So what you’re saying is that…, Du swat je net zei is…
Could you please explain to me how that is going to work? , Kan je mij uitleggen hoe dit in zijn werking zal gaan?

[/table]

Einde van een meeting

[table] Is there any other business? , Heeft er nog iemand iets om te bespreken?
To sum up…, Om samen te vatten…
I guess that will be all for today, Ik vermoed dat dit alles is voor vandaag
I think we should finish here, Ik denk dat we hier kunnen stoppen
I’d like to thank Laura, Ik zou graag Laura bedanken
I almost forgot to mention…, Ik was bijna vergeten te zeggen…
Thank you for your participation, Bedankt voor uw deelname
Thank you all for your input, Iedereen bedankt voor jullie inbreng
[/table]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *