Adverbs – bijwoorden

 

Uitleg adverbs – bijwoorden in het Engels

Bijwoorden geven eigenlijk meer informatie over een ander woord. Soms geven ze aan hoe vaak iets gebeurt (bv. never), waar iemand is (bv. outside), op welke manier iets gebeurt (bv. quickly) etc.

Snel veel bijleren? Ontdek jouw ideale cursus Engels!

Bijvoeglijk naamwoord + ly

De meeste adverbs vertrekken van een bijvoeglijk naamwoord en voegen daar -ly aan toe:

quick snel quickly snel
slow langzaam slowly langzaam

Net als bij bijvoeglijke naamwoorden hangt de comparatiefvorm af van het aantal lettergrepen:

  • tweelettergrepige bijwoorden vormen de comparatief en de superlatief met more en most

quickly (snel) – more quickly (sneller) – most quickly (snelst)

  • bijwoorden met één lettergreep krijgen -er en -est achteraan:

hard – harder – hardest ; early – earlier – earliest

adverbs uitleg

Uitzonderingen adverbs

Het bijwoord van good is well.

Sommige bijwoorden komen voor in dezelfde vorm als het bijvoeglijk naamwoord:

[table]

Fast, snel

Hard, hard

Late, laat

Fair, schappelijk / eerlijk

Near, dichtbij

High, hoog

Straight, recht

Wrong, fout

[/table]

 bijwoord Engels

Hulp nodig? Ontdek de cursus Engels die bij jou past!

Andere bijwoorden – adverb examples

Er zijn ook veel bijwoorden die geen afgeleide zijn van een bijvoeglijk naamwoord.

Enkele veel voorkomende voorbeelden:

[table]

Always, altijd

Never, nooit

Very, zeer

Obviously, klaarblijkelijk

Seldom, zelden

Sometimes, soms

Recently, recent

Soon, binnenkort

Downwards, neerwaarts

Uphill, opwaarts

[/table]

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *