Adverbs – bijwoorden

Uitleg adverbs – bijwoorden in het Engels

Bijwoorden geven eigenlijk meer informatie over een ander woord. Soms geven ze aan hoe vaak iets gebeurt (bv. never), waar iemand is (bv. outside), op welke manier iets gebeurt (bv. quickly) etc.

Bijvoeglijk naamwoord + ly

De meeste adverbs vertrekken van een bijvoeglijk naamwoord en voegen daar -ly aan toe:

quicksnelquicklysnel
slowlangzaamslowlylangzaam

Net als bij bijvoeglijke naamwoorden hangt de comparatiefvorm af van het aantal lettergrepen:

  • tweelettergrepige bijwoorden vormen de comparatief en de superlatief met more en most

quickly (snel) – more quickly (sneller) – most quickly (snelst)

  • bijwoorden met één lettergreep krijgen -er en -est achteraan:

hard – harder – hardest ; early – earlier – earliest

adverbs uitleg

Uitzonderingen adverbs

Het bijwoord van good is well.

Sommige bijwoorden komen voor in dezelfde vorm als het bijvoeglijk naamwoord:

Fast snel
Hardhard
Latelaat
Fairschappelijk / eerlijk
Neardichtbij
Highhoog
Straightrecht
Wrongfout
bijwoord Engels

Andere bijwoorden – adverb examples

Er zijn ook veel bijwoorden die geen afgeleide zijn van een bijvoeglijk naamwoord.

Enkele veel voorkomende voorbeelden:

Alwaysaltijd
Nevernooit
Veryzeer
Obviouslyklaarblijkelijk
Seldomzelden
Sometimessoms
Recentlyrecent
Soonbinnenkort
Downwardsneerwaarts
Uphillopwaarts

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *