Wederkerende voornaamwoorden – reflexive pronouns

Uitleg gebruik wederkerende voornaamwoorden (reflexive pronouns)

Wederkerende voornaamwoorden, in het Engels reflexive pronouns genaamd, worden gebruikt in een zin om weer te verwijzen naar het onderwerp. Er wordt dus een nadruk gelegd op het onderwerp. In het Nederlands gebruiken we soms ook de term samengesteld voornaamwoord.

Bv. He dressed himself already. – Hij heeft zichzelf al aangekleed.

In welke situaties gebruik je een reflexive pronoun?

  1. Om aan te geven dat het onderwerp zelf iets doet

Laura prepared herself for the trip.

  • Laura is het onderwerp
  • Herself is het wederkerend voornaamwoord
  1. Om aan te geven dat het onderwerp iets voor of tegen zichzelf doet

I fell and hurt myself.

  • I is het onderwerp
  • Myself is het wederkerend voornaamwoord
  1. Om te benadrukken dat het om het onderwerp zelf gaat

The pony itself could turn quickly.

  1. Als vertaling van “op je zijn/haar/mijn eentje”

He did it by himself.

  • He is het onderwerp
  • Himself is het wederkerend voornaamwoord

Lijst wederkerende voornaamwoorden:

myself mezelf
yourself jezelf
herself zichzelf
himself zichzelf
itself zichzelf
oneself zichzelf
ourselves onszelf
yourselves zichzelf
themselves zichzelf

Verschil Nederlands Engels

In het Nederlands zijn wij geneigd om vaak “zich” te gebruiken bij een werkwoord. In het Engels is dit veel minder, waardoor je bij een vertaling vaak anders uitkomt.

Enkele voorbeelden:

to develop         zich ontwikkelen
to dress               zich aankleden
to feel zich voelen
to hurry               zich haasten
to imagine         zich voorstellen
to move              zich bewegen
to realise            zich realiseren
to remember    zich herinneren
to resist              zich verzetten
to shave              zich scheren
to turn around                 zich omdraaien
to wash zich wassen
to wonder          zich afvragen
to worry              zich zorgen maken

 

Voorbeeldzinnen

She turns around Ze draait zich om
She worries about him ze maakt zich zorgen over hem.
He shaves every morning hij scheert zich elke ochtend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *