Belangrijke werkwoorden

[table]

To arrive, arriveren

To ask, vragen

To be, zijn

To become, worden

To begin, beginnen

To bring, brengen

To come, komen

To do, doen

To feel, voelen

To find, vinden

To get, krijgen

To give, geven

To go, gaan

To have, hebben

To help, helpen

To hold, vasthouden

To know, weten

To like, leuk vinden

To look, kijken

To make, maken

To put, leggen

To run, lopen

To say, zeggen

To see, zien

To show, tonen

To take, nemen

To tell, vertellen

To try, proberen

To turn, draaien

To use, gebruiken

To want, willen

 

[/table]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *