Passieve vorm

Hoe vorm je de passieve vorm?

De passieve vorm maak je met to be in dezelfde tijd als het actieve werkwoord + het voltooid deelwoord.

I build/built the swimming pool by myselfIk bouw/bouwde het zwembad zelf.
Jos is/was at the library.Jos is/was in de bibliotheek.

Ontkenning:

He was not at the library this morning.Hij was niet in de bibliotheek vanmorgen.

Vraagvorm:

Was he at the library this morning? – Was hij in de bibliotheek vanmorgen?

Dit onderdeel staat uitgebreider omschreven in ons grammaticagedeelte.

Inhoudstafel

Home

Werkwoorden

Hulpwerkwoorden
Present Simple
Present Continuous
Toekomende tijd
Past Simple
Present Perfect
Past Perfect
Voorwaardelijke wijs
Passieve vorm
Can en must
Onregelmatige werkwoorden