Voorwaardelijke wijs (would)

 Wanneer gebruik je would?

Would gebruik je in verschillende omstandigheden:

  • In de verleden tijd van will (“zou”) / om over verleden tijd te praten

I would have went to the gym but it was too cold outside Ik zou naar de gym geweest zijn maar het was te koud buiten.
  • Om een beleefd verzoek te formuleren

Would you stay with me? Zou je bij mij willen blijven?
  • In de vraag “would you like to ..?”

Would you like to go to my room? Zou je naar mijn kamer willen gaan?

Present conditional (in de tegenwoordige tijd)

Bevestigend

Ontkennend

Vragend

I would look I would not look Would I look?
Ik zou kijken Ik zou niet kijken Zou ik kijken?
You would look You would not look Would you look?
He would look He would not look Would he look?
We would look We would not look Would we look?
They would look They would not look Would they look?

Voorbeeldzin:

She would love to live in a small town. – Ze zou ervan houden om in een klein dorp te wonen.

Past conditional (in de verleden tijd)

Formule past contiditional =

  • would (not) have
  • + voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

Bevestigend

Ontkennend

I would have looked I would not have looked
Ik zou gekeken hebben Ik zou niet gekeken hebben
You would have looked You would not have looked
He would have looked He would not have looked
We would have looked We would not have looked
They would have looked They would not have looked

Voorbeeldzin:

I would have went to the gym but it was too cold outside – Ik zou naar de gym zijn geweest maar het was te koud buiten.

Inhoudstafel

Home

Werkwoorden

Hulpwerkwoorden
Present Simple
Present Continuous
Toekomende tijd
Past Simple
Present Perfect
Past Perfect
Voorwaardelijke wijs
Passieve vorm
Can en must
Onregelmatige werkwoorden


2 reacties

    1. Het moet niet gekker wredon in dit land. Vrijheid van meningsuiting staat centraal in onze grondwet. Als je ziet wat voor T-shirts er in omloop gaan, steekt dit nog maar schraal af. We mogen wel de ene na de andere seksistische en drugsgerelateerde leuzen en afbeeldingen printen. Maar een beetje humor op ons blauwe korps wordt afgestrafd. Dit geeft tevens aan hoe het klimaat bij onze wettelijke beschermers gesteld is. Burgerpesterij ten top!Denis: vooral doorgaan tot aan dat Europese Hof. Krijg je misschien een Roemeense rechter voor je snufferd, die begrijpt je wel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *