Toekomende tijd– will & shall

De toekomende tijd gebruik je wanneer iets in de toekomst zal plaatsvinden.

Wanneer gebruik je will of shall?

Will betekent zullen en wordt vaak gebruikt in hedendaags Engels.

Shall betekent ook zullen maar komt minder vaak voor: het wordt in het formeel Engels soms gebruikt in plaats van will.  Shall is dus iets zakelijker en komt ook vaker voor in het Brits Engels. Je gebruikt shall wel altijd wanneer je een voorstel in vraagvorm formuleert.

Kort samengevat:

  • Je gebruikt will als vertaling van zullen. Eventueel kan je shall gebruiken in een formelere context.
  • Shall gebruik je steeds wanneer je een voorstel in vraagvorm formuleert.

Bijvoorbeeld:

Shall we go upstairs? Zullen we naar boven gaan?
I will come in 5 minutes Ik zal komen binnen 5 minuten.

Weetje: Wie kent er het zinnetje uit Lord of the Rings niet: You shall not pass!

Hoe vorm je de toekomende tijd?

De toekomende tijd vorm je als volgt: will + infinitiefvorm van het hoofdwerkwoord:

I will look ik zal kijken
you will look jij, u zal kijken
he/she/it will look hij/zij/het zal kijken
we will look wij zullen kijken
they will look zij zullen kijken

Ontkenning

Er zijn 2 manieren om de ontkennende vorm van will te vormen:

·         will not

·         won’t

Er is geen verschil tussen beide, ze hebben dezelfde betekenis:

I will not look / I won’t look ik zal niet kijken
you will not look / you won’t look jij, u zal niet kijken
he/she/it will not look / he won’t look hij/zij/het zal niet kijken
we will not look / we won’t look wij zullen niet kijken
they will not look / they won’t look zij zullen niet kijken

Vraagvorm

will I look? zal ik kijken?
will you look? zal jij, u kijken?
will he/she/it look? zal hij/zij/het kijken?
will we look? zullen wij kijken?
will they look? zullen zij kijken?

Inhoudstafel

Home

Werkwoorden

Hulpwerkwoorden
Present Simple
Present Continuous
Toekomende tijd
Past Simple
Present Perfect
Past Perfect
Voorwaardelijke wijs
Passieve vorm
Can en must
Onregelmatige werkwoorden