De weg vragen

Woordenschat Engels Nederlands

about ongeveer
to arrive arriveren
to ask for directions de weg vragen
close by dichtbij
closer dichterbij
direction richting
distance afstand
down naar beneden
downwards naar beneden
to drive rijden
east oosten
far ver
forward voorwaarts
further on verderop
left links
map map
mile mijl (1 mijl = 1.6 km)
nearby dichtbij
north noorden
over there daar
to return terugkomen
right rechts
somewhere ergens
south zuiden
straight on rechtdoor
track pad
turn bocht
to turn afslaan
to turn around omdraaien
upwards naar boven
way richting
west westen

weg vragen Engels

Woordenschat oefeningen

Trivia oefening

[wp_quiz_pro id=”2955″]

Ken jij het juiste woord in het Engels?

Hoe werkt deze oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist:  er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: gebruik geen hoofdletters.

Start oefening hier:
downwards (naar beneden)

west (westen)

to drive (rijden)

direction (richting)

to return (terugkomen)
straight on (rechtdoor)

Overzicht andere woordenlijsten

Leer nog meer bij dankzij onderstaande woordenlijsten Engels-Nederlands:

Handige basiswoordenschat

·  Cijfers

·  Dagen, maanden, seizoenen in het Engels

·  Dieren

·  Dingen beschrijven

·  Hoeveelheid aanduiden

·  Tijd aanduiden

 

Vrije tijd

·  Hobby’s

·  Kledij

·  Relatie en liefde

·  Sport

·  Woordenschat Computer

 

Eten & drinken

·  Eten en drinken

·  Fruit en groenten

 

Reizen & klimaat

·         Reizen

·         Landen

·         Klimaat en weer

·         Nationaliteiten

·         Verkeer

 

Lichaam & gezondheid

·  Bewegen

·  Gevoelens

·  Karakter

·  Lichaamsdelen

·  Uiterlijke kenmerken

·  Ziekenhuis

·  Ziekte en dood

Zakelijk Engels

·  Beroepen

·  Kopen en verkopen

·  Landbouw

·  Werk

·  Economie

·  Schoonmaak

 

Wonen

·         Huis appartement

·         Interieur

·         Stad en dorp

·         Keuken

Familie & geloof

·  Familie

·  Geloof

 

Overheid, wet & criminaliteit

·  Criminaliteit

·  Politiek

·  Oorlog terrorisme

·  Overheid

·  Rechtbank en wet