Woordenschat hoeveelheid aanduiden

Hoe kan je een hoeveelheid aanduiden in het Engels? Wil je beleg of vis bestellen in de winkel? Ga je koken met een Engels recept? Dit zal geen probleem meer vormen na het bestuderen van onderstaande woordenschat.

Woordenschat Engels Nederlands

all alles
altogether in totaal
almost bijna
amount hoeveelheid
any enige
bit beetje
both beide
centimetre centimeter
complete volledig
double dubbel
dozen dozijn
empty leeg
enough voldoende
entire geheel
everything alles
few weinig
full vol
gram gram
insufficient onvoldoende
kilogram kilogram
kilometre kilometer
less minder
litre liter
little weinig
many veel
maximum maximum
metre meter
mile mijl
milligram milligram
millimetre millimeter
minimum minimum
more meer
nothing niets
number nummer
only enkel
part deel
piece stuk
pound pond
quantity hoeveelheid
scales weegschaal
several meerdere
size maat
tonne ton
volume omvang
whole heel

Werkwoorden hoeveelheid omschrijven

to add toevoegen
to count tellen
to decrease verminderen
to increase vermeerderen
to weigh wegen

 

Oefening woordenschat hoeveelheden

Trivia oefening

[wp_quiz_pro id=”3020″]

Vul het juiste woord in

Hoe werkt de oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist: er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: hoofdlettergevoelig

Start oefening hier:
to add (toevoegen)
enough (voldoende)
both (beide)
scales (weegschaal)
insufficient (onvoldoende)

Overzicht andere woordenlijsten

Leer nog meer bij dankzij onze andere woordenlijsten Engels-Nederlands:

Handige basiswoordenschat

·  Cijfers

·  Dagen, maanden, seizoenen in het Engels

·  Dieren

·  Dingen beschrijven

·  Tijd aanduiden

Vrije tijd

·  Hobby’s

·  Kledij

·  Relatie en liefde

·  Sport

·  Woordenschat Computer

Eten & drinken

·  Eten en drinken

·  Fruit en groenten

Reizen & klimaat

·         Reizen

·         De weg vragen

·         Landen

·         Klimaat en weer

·         Nationaliteiten

·         Verkeer

Lichaam & gezondheid

·  Bewegen

·  Gevoelens

·  Karakter

·  Lichaamsdelen

·  Uiterlijke kenmerken

·  Ziekenhuis

·  Ziekte en dood

Zakelijk Engels

·  Beroepen

·  Kopen en verkopen

·  Landbouw

·  Werk

·  Economie

·  Schoonmaak

Wonen

·         Huis appartement

·         Interieur

·         Stad en dorp

·         Keuken

Familie & geloof

·  Familie

·  Geloof

Overheid, wet & criminaliteit

·  Criminaliteit

·  Politiek

·  Oorlog terrorisme

·  Overheid

·  Rechtbank en wet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *