Woordenschat dingen beschrijven in het Engels

Hoe beschrijf je dingen, dieren of personen in het Engels? Hieronder een woordenschatlijst en oefeningen!
active actief
adequate voldoende
amazing verbazend
artificial kunstmatig
awesome geweldig
awful vreselijk
bad slecht
characteristic kenmerk
complicated ingewikkeld
correct correct
difficult moeilijk
dull saai
easy makkelijk
effective doeltreffend
exact nauwkeurig
excellent uitstekend
extreme extreem
familiar bekend
good goed
great geweldig
ideal ideaal
impressive indrukwekkend
interesting interessant
light licht
magnificent prachtig
Hulp nodig? Ontdek de cursus Engels die bij jou past!
modern modern
new nieuw
normal normaal
obvious duidelijk
ordinary gewoontjes
original origineel
perfect perfect
pleasant aangenaam
practical praktisch
precise nauwkeurig
proper fatsoenlijk
pure puur
real echt
ridiculous belachelijk
right correct
rough ruw
safe veilig
simple eenvoudig
special speciaal
strange eigenaardig
terrible verschrikkelijk
useful bruikbaar
vulnerable kwetsbaar

Oefeningen

Snel veel bijleren? Ontdek jouw ideale cursus Engels!

Overzicht andere woordenlijsten

Leer nog meer bij dankzij onze andere woordenlijsten Engels-Nederlands:
Handige basiswoordenschat ·  Cijfers ·  Dagen, maanden, seizoenen in het Engels ·  Dieren ·  Hoeveelheid aanduiden ·  Tijd aanduiden Vrije tijd ·  Hobby’s ·  Kledij ·  Relatie en liefde ·  Sport ·  Woordenschat Computer Eten & drinken ·  Eten en drinken ·  Fruit en groenten
Reizen & klimaat ·         Reizen ·         De weg vragen ·         Landen ·         Klimaat en weer ·         Nationaliteiten ·         Verkeer Lichaam & gezondheid ·  Bewegen ·  Gevoelens ·  Karakter ·  Lichaamsdelen ·  Uiterlijke kenmerken ·  Ziekenhuis ·  Ziekte en dood Zakelijk Engels ·  Beroepen ·  Kopen en verkopen ·  Landbouw ·  Werk ·  Economie ·  Schoonmaak
Wonen ·         Huis appartement ·         Interieur ·         Stad en dorp ·         Keuken Familie & geloof ·  Familie ·  Geloof Overheid, wet & criminaliteit ·  Criminaliteit ·  Politiek ·  Oorlog terrorisme ·  Overheid ·  Rechtbank en wet