Relatie en liefde

Hieronder vind je:

  • uitgebreide lijst woordenschat Engels Nederlands over relatie en liefde
  • meerdere oefeningen

Woordenschat Engels Nederlands

apart uit elkaar
betrayal bedrog
boyfriend vriend
ceremony ceremonie
church kerk
couple paar
darling lieverd
date afspraak
dear schatje
faithful trouw
gift cadeau
girlfriend vriendin
kiss kus
love liefde
marriage huwelijk
partner partner
relationship relatie
romantic romantisch
separation scheiding

Woordenschat Engels liefde

Werkwoorden

to abandon verlaten
to betray bedriegen
to break up uitmaken
to cheat bedriegen
to date afspreken
to fall in love verliefd worden
to fancy leuk vinden
to go out with uitgaan met
to hate haten
to kiss kussen
to love houden van
to marry trouwen
to match each other passen bij elkaar

Oefening

Mogelijks interesseert dit jou…

Overzicht woordenlijsten per thema:

Leer nog meer bij dankzij onze andere woordenlijsten Engels-Nederlands:

Handige basiswoordenschat

·  Cijfers

·  Dagen, maanden, seizoenen in het Engels

·  Dieren

·  Dingen beschrijven

·  Hoeveelheid aanduiden

·  Tijd aanduiden

Vrije tijd

·  Hobby’s

·  Kledij

·  Sport

·  Woordenschat Computer

Eten & drinken

·  Eten en drinken

·  Fruit en groenten

Reizen & klimaat

·         Reizen

·         De weg vragen

·         Landen

·         Klimaat en weer

·         Nationaliteiten

·         Verkeer

Lichaam & gezondheid

·  Bewegen

·  Gevoelens

·  Karakter

·  Lichaamsdelen

·  Uiterlijke kenmerken

·  Ziekenhuis

·  Ziekte en dood

Zakelijk Engels

·  Beroepen

·  Kopen en verkopen

·  Landbouw

·  Werk

·  Economie

·  Schoonmaak

Wonen

·         Huis appartement

·         Interieur

·         Stad en dorp

·         Keuken

Familie & geloof

·  Familie

·  Geloof

Overheid, wet & criminaliteit

·  Criminaliteit

·  Politiek

·  Oorlog terrorisme

·  Overheid

·  Rechtbank en wet