Gevoelens – Engelse woordenschat

Hoe praat je over gevoelens in het Engels?

Wil jij Engelse woordenschat leren over gevoelens? Hieronder:

  • Woordenschat Engels Nederlands
  • Werkwoorden vertaling
  • Oefeningen

Woordenschat Engels Nederlands

afraid bang
aggressive agressief
angry kwaad
annoyed geïrriteerd
anxiety bezorgdheid
anxious bezorgd
awkward raar
calm kalm
confused verward
content tevreden
deliberately opzettelijk
delighted verheugd
desperate wanhopig
eager enthousiast
emberrassment schaamte
emotion gevoel
emotional gevoelens
envy afgunst
exciting opwindend
fear angst
feeling gevoel
frightened bang
furious razend
glad blij
grateful dankbaar
happy gelukkig
hopeless hopeloos
humour humor
indifferent onverschillig
jealous jaloers
love liefde
mad kwaad
mood stemming
nervous zenuwachtig
pity medelijden
rage woede
relief opluchting
restless onrustig
sad verdrietig
scared bang
scary eng
shock schok
tear traan
tense gespannen
to admire bewonderen
to amaze verbazen
to annoy irriteren
to be ashamed beschaamd zijn
to be astonished verbijsterd zijn
to be excited opgewonden zijn
to be in love verliefd zijn
to be satisfied voldaan zijn
to be unlucky pech hebben
to bear aankunnen
to blame schuld geven
to bother lastigvallen
to cry huilen
to dislike niet leuk vinden
to dissapoint teleurstellen
to embarrass in verlegenheid brengen
to envy benijden
to feel voelen
to hope hopen
to hurt kwetsen
to laugh lachen
to like leuk vinden
to panic panikeren
to regret spijt hebben
to smile lachen
to weep huilen
to worry zorgen maken
unhappy ongelukkig

Werkwoorden vertaling

to admire bewonderen
to amaze verbazen
to annoy irriteren
to be ashamed beschaamd zijn
to be astonished verbijsterd zijn
to be excited opgewonden zijn
to be in love verliefd zijn
to be satisfied voldaan zijn
to be unlucky pech hebben
to bear aankunnen
to blame schuld geven
to bother lastigvallen
to cry huilen
to dislike niet leuk vinden
to dissapoint teleurstellen
to embarrass in verlegenheid brengen
to envy benijden
to feel voelen
to hope hopen
to hurt kwetsen
to laugh lachen
to like leuk vinden
to panic panikeren
to regret spijt hebben
to smile lachen
to weep huilen
to worry zorgen maken

Mogelijks interesseert dit jou ook…

Overzicht andere woordenlijsten

Leer nog meer bij dankzij onderstaande woordenlijsten Engels-Nederlands:

Handige basiswoordenschat

·  Cijfers

·  Dagen, maanden, seizoenen in het Engels

·  Dieren

·  Dingen beschrijven

·  Hoeveelheid aanduiden

·  Tijd aanduiden

Vrije tijd

·  Hobby’s

·  Kledij

·  Relatie en liefde

·  Sport

·  Woordenschat Computer

Eten & drinken

·  Eten en drinken

·  Fruit en groenten

Reizen & klimaat

·         Reizen

·         De weg vragen

·         Landen

·         Klimaat en weer

·         Nationaliteiten

·         Verkeer

Lichaam & gezondheid

·  Bewegen

·  Karakter

·  Lichaamsdelen

·  Uiterlijke kenmerken

·  Ziekenhuis

·  Ziekte en dood

Zakelijk Engels

·  Beroepen

·  Kopen en verkopen

·  Landbouw

·  Werk

·  Economie

·  Schoonmaak

Wonen

·         Huis appartement

·         Interieur

·         Stad en dorp

·         Keuken

Familie & geloof

·  Familie

·  Geloof

Overheid, wet & criminaliteit

·  Criminaliteit

·  Politiek

·  Oorlog terrorisme

·  Overheid

·  Rechtbank en wet