Verkeer

 

Engels Nederlands
accident ongeluk
airline luchtvaartmaatschappij
airport luchthaven
announcement aankondiging
arrival aankomst
bend bocht
bicycle fiets
bike fiets
boat boot
to brake remmen
bus bus
cab taxi
car auto
to change overstappen
connection verbinding
crash botsing
to crash botsen
to cross oversteken
crossroads kruispunt
to cycle fietsen
cycle path fietspad
cyclist fietser
delay vertraging
departure vertrek
destination bestemming
detour omleiding
to drive rijden
driver chauffeur
fare tarief
fast snel
flight vlucht
fuel brandstof
to fly vliegen
gear versnelling
highway snelweg
lorry vrachtwagen
main road hoofdweg
to miss missen
moped bromfiets
motorcycle motorfiets
to overtake inhalen
to park parkeren
passage oversteek
to pedal trappen
plane vliegtuig
platform perron
public transport openbaar vervoer
queue wachtrij
to queue in de wachtrij staan
rail spoor
railway station station
road straat
roundabout rotonde
route route
seat zitplaats
seat belt veiligheidsgordel
ship schip
slow traag
to slow down vertragen
speed snelheid
to steer sturen
stop halte
subway metro
taxi taxi
ticket vervoerbewijs
timetable dienstregeling
traffic verkeer
traffic jam file
train trein
tram tram
to transport vervoeren
van bestelwagen
underground metro

Ken jij het Nederlandse woord in het Engels?

Hoe werkt de oefening?

  • Typ alle woorden in het vrije veld
  • Op het einde verschijnt de knop “check it”. Klik op deze knop
  • 2 mogelijkheden:
    • Alles juist:  er verschijnt een groene boodschap
    • Nog fouten? De fout ingevulde velden zijn dan weer leeg. Blijf proberen tot je alles juist hebt! Opgelet: hoofdlettergevoelig

Start oefening hier:
destination (bestemming)

delay (vertraging)

airline (luchtvaartmaatschappij)

detour (omleiding)

motorcycle (motorfiets)
to overtake (inhalen)

Overzicht andere woordenlijsten

Leer nog meer bij dankzij onderstaande woordenlijsten Engels-Nederlands:

Handige basiswoordenschat

·  Cijfers

·  Dagen, maanden, seizoenen in het Engels

·  Dieren

·  Dingen beschrijven

·  Hoeveelheid aanduiden

·  Tijd aanduiden

 

Vrije tijd

·  Hobby’s

·  Kledij

·  Relatie en liefde

·  Sport

·  Woordenschat Computer

 

Eten & drinken

·  Eten en drinken

·  Fruit en groenten

 

Reizen & klimaat

·         Reizen

·         De weg vragen

·         Landen

·         Klimaat en weer

·         Nationaliteiten

 

 

Lichaam & gezondheid

·  Bewegen

·  Gevoelens

·  Karakter

·  Lichaamsdelen

·  Uiterlijke kenmerken

·  Ziekenhuis

·  Ziekte en dood

Zakelijk Engels

·  Beroepen

·  Kopen en verkopen

·  Landbouw

·  Werk

·  Economie

·  Schoonmaak

 

Wonen

·         Huis appartement

·         Interieur

·         Stad en dorp

·         Keuken

Familie & geloof

·  Familie

·  Geloof

 

Overheid, wet & criminaliteit

·  Criminaliteit

·  Politiek

·  Oorlog terrorisme

·  Overheid

·  Rechtbank en wet